Search
Close this search box.

GDPR – Aktuell tillsyn och rättspraxis på dataskyddsområdet (distanskurs)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och dataskyddsmyndigheter runt om i Europa har trappat upp sin tillsyn av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Samtidigt avgör svenska och europeiska domstolar allt fler mål på dataskyddsområdet. Även EU-domstolen behandlar ett allt större antal dataskyddsrelaterade mål. Hur kan du hålla koll på beslut och avgöranden som är relevanta för din verksamhet?

Kursen ger dig en genomgång av viktiga beslut och avgöranden på dataskyddsområdet. Vi analyserar viktiga aspekter i aktuella beslut och avgöranden på svensk och europeisk nivå, samt diskuterar hur dessa påverkar offentliga och privata verksamheter i praktiken. Vi tittar även på aktuella trender inom dataskyddsområdet, och bjuder in till en aktiv diskussion mellan kursdeltagarna och kursledarna. På detta sätt ger vi dig den kunskap du behöver för att vara förberedd på nya rättsutvecklingar, och ge dig verktygen för att fatta välinformerade beslut.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med dataskydd och som vill bli uppdaterad på rättsområdet, oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du koll på den senaste praxis på dataskyddsområdet som är relevant för din verksamhet. Du får även tips på konkreta åtgärder som du kan vidta för att implementera åtgärder i din verksamhet som följd av ny rättspraxis.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom viktiga beslut och avgöranden på dataskyddsområdet med fokus på dataskyddsförordningen. Vi tittar även på aktuella trender på dataskyddsområdet.

Kursen hålls flera gånger per år och uppdateras utifrån senaste rättspraxis inför varje tillfälle. Ett regelbundet deltagande säkerställer att du håller dig uppdaterad på allt som händer inom dataskyddsområdet. Kursmaterialet innehåller kopior av på beslut och avgöranden för vidare läsning.

Exempel på kursinnehåll:

 • Beslut, yttranden och vägledningar från IMY och andra europeiska dataskyddsmyndigheter
 • Beslut, yttranden och vägledningar från EDPB och EDPS
 • Avgöranden från svenska och europeiska domstolar
 • Avgöranden från EU-domstolen
 • Aktuella lagstiftningsärenden som t.ex. GDPR, ePrivacy-förordningen och AI-förordningen
 • Aktuella trender på dataskyddsområdet

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga beslut och avgöranden på dataskyddsområdet, samt tittar närmare på aktuella trender inom som påverkar dataskyddsarbetet.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter med genomgången och avslutar med en sammanfattning och tips på konkreta åtgärder för regelefterlevnad.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att uppdatera dig på senaste praxis på dataskyddsområdet. Under kursen får du även tips på konkreta åtgärder som du kan vidta för att implementera åtgärder i din verksamhet som följd av ny rättspraxis.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av viktiga beslut och avgöranden på dataskyddsområdet.
 • Genomgång av aktuella trender på dataskyddsområdet.
 • Möjlighet att diskutera frågor med kursledarna och andra deltagare.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.