GDPR – Privacy by Design i praktiken (distans)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller ett uttryckligt krav på inbyggt dataskydd eller privacy by design. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPD) gör de sista förberedelserna inför antagandet av de nya riktlinjerna för deras bindande vägledning på området (riktlinjerna förväntas antas inom kort). Men vad innebär denna princip i praktiken och hur kan du arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till kraven?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens och tillsynsmyndigheters krav på privacy by design. Vi ger dig verktyg för att ta fram en dataskyddsstrategi för privacy by design med utgångspunkt i dataorienterade strategier (privacy by architecture) och processorienterade strategier (privacy by policy). Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursinnehåll

Under kursen tittar vi närmare på dataskyddsförordningens bestämmelser om privacy by design och vad detta innebär för din organisation framöver. Särskilt fokus riktas på de funktioner som du behöver tänka på vid planering eller inköp av nytt it-system.  

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vad innebär privacy by design i praktiken?
 • Är privacy by design verklingen något nytt?
 • Vad är skillnaden mellan inbyggt dataskydd och informationssäkerhet?
 • Vilka designmönster finns för minimering av personuppgifter?
 • Vad innebär det att jag pseudonymisierar personuppgifter?
 • Hur kan jag avidentifiera personuppgifter på ett effektivt sätt?
 • Hur kan privacy enhancing technologies (PETs) hjälper med mig att uppfylla kraven?
 • Hur kan privacy impact assessments identifiera områden som inte uppfylla kraven?
 • Vad innebär dataorienterade dataskyddsstrategier (privacy by architecture)?
 • Vad innebär processorienterade dataskyddsstrategier (privacy by policy)?
 • Vad ska jag tänka på när jag utvecklar eller köper in ett nytt it-system?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.00 Pass I

Vi introducerar begreppet privacy by design, dess sju grundprinciper. Vi tittar närmare på gällande regler för privacy by design inkluderat den europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPD:s) senaste vägledning på området.

Vi går också igenom olika designmönster för it-system. Särskilt fokus riktas på de funktioner som du behöver tänka på vid planering, utveckling eller inköp av nytt it-system.

10.00-10.05 Paus

10.05-11.00 Pass II

Vi tittar närmare på dataorienterade strategier för dataskydd och fördjupar oss i utvalda exempel och beslut från svenska och europeiska tillsynsmyndigheter.

11.00-11.05 Paus

11.05-12.00 Pass III

Vi går igenom processorienterade strategier för dataskydd och avslutar dagen med att lista funktioner som du behöver tänka på vid utveckling och inköp av nytt it-system.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på åtgärder för privacy by design. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i de designtekniska aspekterna av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg att lägga upp en dataskyddsstrategi för privacy by design.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.
 • Omfattande samling av exempel, beslut och avgöranden.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-ansvariga, informationssäkerhetssamordnare, säkerhetsansvariga, it-konsulter, systemutvecklare, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.