GDPR – Marknadsföring & sociala medier (distans)

Det finns en hel del regler i dataskyddsförordningen (GDPR) och som påverkar dig som jobbar med marknadsföring, kommunikation och sociala medier. Så fort någon anmäler sig för ett nyhetsbrev, går med i en kundklubb eller fyller i ett anmälningsformulär så behandlas personuppgifter. Vilka är dessa regler och vad behöver du göra för att din kunddatabas ska uppfylla de nya kraven?

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens nya spelregler inom områdena marknadsföring, kommunikation och sociala medier. Vi tittar närmare på reglerna för direktmarknadsföring genom e-post och sms, och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi går igenom hur användningen av digitala fingeravtryck, spårare, kakor och beacons påverkar marknadsföringen på nätet. Vi tar även upp de ökade kraven på samtycke samt aktuella fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med marknadsföringsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom dataskyddsförordningens nya spelregler inom områdena marknadsföring, kommunikation och sociala medier. Vi tittar närmare på de nya kraven för samtycke och hur personuppgifter som digitala fingeravtryck, spårare, beacons och cookies ska hanteras framöver. Vi går också igenom hur du kan arbeta förberedande med din kunddatabas och förklarar när personuppgifter får behandlas utan samtycke.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Får jag skicka nyhetsbrev till mina kunder?
 • När är direktmarknadsföring tillåten?
 • När får jag skicka sms till mina kunder?
 • Krävs ett samtycke för marknadsföring?
 • Hur förändras kraven på opt-in?
 • Hur kan jag hantera e-post och hemsidor?
 • Vad behöver du tänka på gällande sociala medier?
 • Hur påverkas min kunddatabas?
 • När får personuppgifter hanteras utan samtycke?
 • Måste jag ha samtycke för användning av cookies?
 • Vad menas med digitala fingeravtryck?
 • Vad gäller för användningen spårare och beacons på nätet?
 • Får jag dela kunduppgifter med samarbetspartners i reklamsyfte?
 • Hur kommer den nya e-privacyförordningen påverka mig?
 • Vilka sanktioner finns vid otillåten markndasföring?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper i dataskyddsförordningen och andra regelverk som berör direktmarknadsföring, behandling av kunddata och sociala medier, exempelvis marknadsföringslagen och nya e-privacyförordningen. Vi går igenom vilka rättsliga grunder som kan användas i marknadsföringssammanhang, både för vanliga och känsliga personuppgifter.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de rättsliga grunderna samtycke och intresseavvägning, hur dessa ska användas och vilka fallgropar du bör undvika. Vi tittar även närmare på reglerna för cookies och andra liknande teknologier, samt vad som gäller när du använder sociala medier för marknadsföringsändamål.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav inom områdena marknadsföring, kommunikation och sociala medier. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de aktuella regelverken.

Som kursdeltagare får du:

 • Kunskap om personuppgifter på marknadsföringsområdet.
 • Verktyg för att arbeta förberedande med din kunddatabas.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Microsoft Teams. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Microsoft Teams som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, marknadsförare, marknadschefer, kommunikatörer, CRM-ansvarig, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.