GDPR – Kamerabevakning (distans)

Bevakningskameror blir ett allt vanligare inslag samhället. Som en konsekvens av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 förändrades även kamerabevakningslagen. Vad innebär de nya reglerna för dig som vill använda en bevakningskamera och vad behöver du praktiskt göra för att uppfylla kraven?

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens nya krav inom området kameraövervakning. Vi tittar närmare på reglerna för kameraövervakning i privata och offentliga verksamheter och förklarar vilken rättslig grund som gäller för behandlingen. Vi tar även upp de ökade kraven på information till registrerade samt aktuella fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med, eller ansvarar för, kamerabevakning inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens nya regler för kamerabevakning. Vi tittar närmare på de olika reglerna för privata och offentliga verksamheter och vilken användning som kräver en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi går också igenom de ökade informationskraven till de registrerade och vilka praktiska hanteringsregler du måste ta hänsyn till innan du sätter upp en bevakningskamera.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vilka regler gäller vid kamerabevakning?
 • När behandlas personuppgifter i kamerabevakningssammanhang?
 • Vad menas med identifierbara personer?
 • Vilken rättslig grund kan jag använda vid kamerabevakning?
 • Kan en registrerad motsätta sig kameraövervakning?
 • Vad menas med varaktig och regelbunden kamerabevakning?
 • Hur ska jag informera om min kamerabevakning?
 • Hur länge får jag spara inspelningarna?
 • När måste jag göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • När behöver jag tillstånd för att kamerabevaka?
 • Behöver privatpersoner tillstånd för att kamerabevaka?
 • Är det någon skillnad mellan privata och offentliga verksamheters kamerabevakning?
 • Vilka verksamheter utför uppgifter av allmänt intresse?
 • Hur ansöker jag om tillstånd för kameraövervakning?
 • Vem är ansvarig för tillsynen för kameraövervakning?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverken?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens nya krav inom området kameraövervakning. Vi tittar närmare på reglerna för kameraövervakning i privata och offentliga verksamheter och förklarar vilken rättslig grund som gäller för behandlingen.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi tittar närmare på när tillstånd om kamerabevakning är nödvändig och hur en sådan ansökan ser ut i praktiken. Vi tar även upp de ökade kraven på information till registrerade samt aktuella fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av reglerna som styr kamerabevakning och hur du ska använda dessa i praktiken. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de nya regelverken.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.
 • Verktyg för att göra kamerabevakningen laglig.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, säkerhetsansvariga, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar frågor om kamerabevakning inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.