GDPR – Dataskydd för HR & personal (distans)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter om anställda. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att uppfylla kraven?

Vi erbjuder dig en grundläggande genomgång av dataskyddsförordningen med fokus på säker och effektiv hantering av anställdas personuppgifter. Vi sätter dataskyddslagstiftningen i relation till arbetsrättslig lagstiftning så att du får konkreta råd om hur du ska arbeta med olika vanligt förekommande personalfrågor.

Under kursen utgår vi från en anställds hela livscykel, från rekrytering via löneadministration, medarbetarsamtal, sjukskrivningar, övervakningsåtgärder, prestationsmätningar och publicering på webbplatsen till avslutad anställning. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om anställdas personuppgifter från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med personalfrågor inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen får du lära dig mer om dataskyddsförordningens påverkan personuppgifter inom arbetslivet och hur reglerna fungerar tillsammans med arbetsrättslig lagstiftning. Vi ger dig verktygen för att förstå vad du får registrera om sina anställda och hur länge du får ha kvar informationen i verksamheten. Vi diskuterar även en rad exempel från praktiken.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vilka bestämmelser i dataskyddsförordningen gäller för anställda?
 • Varför är dataskydd särskilt relevant i arbetslivet?
 • Hur förhindrar jag ändamålsglidning på personalavdelningen?
 • Får jag använda samtycke som rättslig grund för behandlingen?
 • Vilka personuppgifter får jag behandla om mina anställda?
 • Omfattas manuella anteckningar av förordningens regler?
 • Hur länge får jag spara uppgifter om anställda som slutat?
 • Får jag spara anställdas sjukintyg?
 • Får jag registrera uppgifter om facktillhörighet?
 • Vilken behandlling kan jag basera på en intresseavvägning?
 • När får jag övervaka mina anställda?
 • Hur ska jag hantera känsliga personuppgifter?
 • När får jag läsa mina medarbetares e-post?
 • Får jag lägga upp foto och kontaktuppgifter på webben?
 • Vad gäller för olika sorters spärrlistor?
 • Hur hanterar jag listor över anställdas allergier?
 • När måste jag informera mina anställda om pågående personuppgiftsbehandling?
 • Kan jag använda molnbaserade verktyg?
 • Vad ska jag tänka på om jag använder molnbaserade verktyg i tredjeland?
 • Hur kommer whisteblowing in i bilden?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Dag 1: Grunderna i dataskyddsförordningen

9.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och förhållandet till övrig lagstiftning på arbetsrättens område. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika.

Dag 2: Rättigheter, skyldigheter & tredjelandsöverföringar

09.00-10.15 Pass III

Vi går igenom vanliga behandlingar av personuppgifter i en anställds livscykel, från rekrytering via löneadministration, medarbetarsamtal, sjukskrivningar, övervakningsåtgärder, prestationsmätningar och publicering på webbplatsen till avslutad anställning.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass IV

Vi beskriver de anställdas rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, vad du behöver tänka på vid anlitandet av personuppgiftsbiträden och möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och diskutera hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats på arbetsplatsen. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Exempel på rättsliga grunder för olika personuppgiftsbehandlingar.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personalansvariga, personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, HR-specialister, fackförbund, branschorganisationer, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00, 13.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.