Ej schemalagda kurser

Vi erbjuder kurser i centrala Stockholm samt distanskurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Kurserna har ca 25 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning. Inför varje utbildningstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning, offentlig rätt och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Om kursen du är intresserad av inte är schemalagd kan du göra en intresseanmälan. Genom att visa intresse för kurser som inte är schemalagda kommer vi hålla dig uppdaterad med mer information när kursen är schemalagd.

Du kan också anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev så får du ett meddelande direkt till din mejl.

GDPR – Privacy by Design i praktiken (distans)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller ett uttryckligt krav på inbyggt dataskydd eller privacy by design. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPD) gör de sista förberedelserna inför antagandet av de nya riktlinjerna för deras bindande vägledning på området (riktlinjerna förväntas antas inom kort). Men vad innebär denna princip i praktiken och hur kan du arbeta proaktivt för att säkra att

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken? Under denna lärarledda distanskurs tittar vi närmare på den praktiska tillämpningen

GDPR – Kamerabevakning (distans)

Bevakningskameror blir ett allt vanligare inslag samhället. Som en konsekvens av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 förändrades även kamerabevakningslagen. Vad innebär de nya reglerna för dig som vill använda en bevakningskamera och vad behöver du praktiskt göra för att uppfylla kraven? Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens

OSL – Kurs i offentlighet och sekretess (distans)

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster tillsammans med att cyberhoten ökar i ett digitaliserat samhälle innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter. Utmaningarna gäller såväl för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter som för leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till offentliga aktörer. Detta kräver att både utbildade

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.