Diplomeringstestet är den sista delen i kursprogrammet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO). Ett godkänt diplomeringstest verifierar att du har den kompetens och kunskap du behöver för rollen som Dataskyddsombud (DPO) eller annan dataskyddsansvarig.

För att bli Diplomerad Dataskyddsombud (DPO) krävs det att du får godkänt resultat på det skiftliga diplomeringstestet. 

Diplomeringstestet verifierar att du har tillgodogjort dig innehållet i nedanstående kurser. 

Diplomeringstestet genomförs online och består av en uppsättning frågor eller uppgifter med fördefinierade svarsalternativ. Du har två timmar på dig att besvara frågorna. Det är viktigt att du läser anvisningarna noggrannt innan du påbörjar testet. 

För att delta i diplomeringstestet behöver du en dator med en snabb och stabil internetuppkoppling. Alla hjälpmedel är tillåtna under testet.  

Syftet med diplomeringstestet är att testa dina praktiska färdigheter inför rollen som Dataskyddsombud (DPO) eller annan dataskyddsansvarig.

Efter testet får du en sammanställning av dina svar med skriftlig återkoppling på ditt testresultat. Med denna återkoppling kan du enkelt förbättra eventuella svagheter och ta ditt dataskyddsarbete till nivå. 

Exempelfrågor

  • Fråga 1 - Ansvarig eller biträde
  • Fråga 2 - Informationssäkerhet
  • Fråga 3 - Tredjelandsöverföring

Fråga 1 - Ansvarig eller biträde

Ett industriföretag anlitar en revisionsbyrå. Vad är revisionsbyrån i förhållande till industriföretaget? (A) Personuppgiftsansvarig (B) Personuppgiftsbiträde (C) Både A och B (D) Inget av alternativen

Fråga 2 - Informationssäkerhet

En medarbetare på personalavdelningen ska skicka en lista med personnummer via e-post. Vilket av följande alternativ gäller? (A) Transporten av e-postmeddelandet ska krypteras (B) Innehållet i e-postmeddelandet ska krypteras (C) Både A och B (D) Inget av alternativen

Fråga 3 - Tredjelandsöverföring

Ett norskt personuppgiftsbiträde vill anlita en underleverantör i Indien. Vem ska ingå ett biträdesavtal med den indiska underleverantören? (A) Det svenska bolaget som är personuppgiftsansvarig (B) Det norska bolaget som är personuppgiftsbiträde (C) Både A och B (D) Inget av alternativen

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top