Diplomerad Dataskyddsombud (DPO) är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor.

Vi erbjuder dig en heltäckande och praktiskt inriktat kurspaket som ger dig den kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. Kurspaketet består nedanstående kurser och ett skriftligt diplomeringstest. 

Kurserna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående kurser. Varje kurs är fritt valbar och du kan välja att delta på de kurser som tillgodoser dina behov inom ett specifikt område. Vi rekommenderar dock att du börjar med GDPR Intensivkurs och GDPR Dataskyddsprinciper & rättsliga grunder.

För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med ett skriftligt prov och utfärdande av diplomeringsbevis vid godkänt resultat. 

Diplomeringstest

Diplomeringstestet genomförs online och består av en uppsättning frågor eller uppgifter med fördefinierade svarsalternativ. För att bli Diplomerad Dataskyddsombud (DPO) krävs det att du aktivt deltar i samtliga kurser ovan och får godkänt resultat på det skriftliga diplomeringstestet. 

 

Anvisningar för anmälan

  • Steg 1 - Hitta kurstillfälle
  • Steg 2 - Anmäl dig till kurserna
  • Steg 3 - Anmäl dig till diplomeringstestet

Steg 1 - Hitta kurstillfälle

Hitta minst ett kurstillfälle som passar dig för respektive kurs. Tänk på att du måste delta i samtliga kurser för att få delta i diplomeringstestet.

Steg 2 - Anmäl dig till kurserna

Anmäl dig till respektive kurstillfälle (anmälan nås genom bokningssidan "Boka kurs"). Du ska alltså anmäla dig till sex olika kurstillfällen.

Steg 3 - Anmäl dig till diplomeringstestet

Anmäl dig till det skriftliga diplomeringstestet (anmälan nås genom bokningssidan "Boka kurs").

Målet med diplomeringsprogrammet

Diplomeringsprogrammet syftar till att förbereda dig i din roll som Dataskyddsombud (DPO) eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Under diplomeringsprogrammet får du även praktiska checklistor, konkreta tips och träning som du kan använda i din roll som Dataskyddsombud (DPO) eller dataskyddsansvarig.

Efter diplomeringsprogrammet har du:

  • Gedigen kunskap om dataskyddsförordningen.
  • Verktygen för att utföra ditt arbete som Dataskyddsombud (DPO).
  • Träning i tillämpning av regelverket.
  • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
  • Ett diplomeringsbevis på genomfört program.

Diplomeringsprogrammet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 26 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomfört program. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top