Search
Close this search box.

Data Act – Introduktion till Data Act (distanskurs)

Data Act träder i kraft i september 2025 och aktörer som berörs behöver vidta åtgärder i god tid för att säkerställa regelefterlevnad. Välkommen till vår högaktuella kurs under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Data Act kommer att ha en betydande påverkan på verksamheter som behandlar data som exempelvis tillverkare av uppkopplade produkter och molntjänstleverantörer. Förordningen ålägger tillverkare och tjänsteleverantörer att låta sina användare, oavsett om de är företag eller privatpersoner, få tillgång till och återanvända data som genereras genom användningen av deras produkter eller tjänster, oavsett om det gäller kaffebryggare eller värmepumpar. Data Act gör det också möjligt för användarna att använda och dela dessa data med tredje parter. Data Act innehåller även regler som ska underlätta bytet av leverantörer av databehandlingstjänster inklusive molntjänster. Därutöver ställer Data Act krav på skyddsåtgärder mot olagliga överföringar av data till länder utanför EU/EES, och innehåller detaljerade regler för interoperabilitet och vidareutnyttjande av data.

Kursen behandlar de viktigaste reglerna i Data Act och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken. Kursen hjälper dig även att bedöma om Data Act gäller för din verksamhet och, i förekommande fall, i vilken utsträckning åtgärder är nödvändiga. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv för att ge dig en helhetsbild av kravens innebörd för din verksamhet.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i Data Act. Vi tar också upp praktiska exempel och aktuella vägledningar på området.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Väd är uppkopplade produkter, tillhörande tjänster och databehandlingstjänster?
 • Vad är data, produktdata, metadata och smarta kontrakt?
 • Vad är datahållare och datamottagare?
 • Vilka krav ställer Data Act på uppkopplade produkter, tillhörande tjänster och molntjänster?
 • Vilka krav ställer Data Act på tillverkare av uppkopplade produkter och leverantörer av tillhörande tjänster och molntjänster?
 • Vilka skyldigheter har datahållare, datamottagare, användare och andra aktörer som omfattas av Data Act?
 • Vilka rättigheter har användare?
 • Vilka data måste delas med vilka aktörer?
 • I vilka situationer måste data delas med myndigheter?
 • Hur, i vilka format och inom vilka tidsfrister ska data delas?
 • Vilka regler finns för byte av databehandlingstjänster (inklusive molntjänster)?
 • Vilka krav finns på interoperabilitet?
 • Hur får delade data användas?
 • Kan man ta betalt för att dela data?
 • Vad gäller för företagshemligheter?
 • Vilka undantag finns för små- och medelstora företag?
 • Vilka konsekvenser kommer Data Act ha för aktörer som omfattas?
 • Hur regleras tillsyn av Data Act?
 • Hur regleras administrativa sanktionsavgifter i Data Act?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor avseende data, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta Data Acts krav i praktiken.

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna AI – Introduktion till AI-förordningen (distanskurs) eller IT – Molntjänster i praktiken (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

18 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online

17 oktober 2024, kl. 09.30-11.30, Online

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga begrepp, vilka aktörer som omfattas av Data Act och deras skyldigheter. Vi tittar närmare på de viktigaste reglerna i regelverket och diskuterar vilka åtgärder som krävs för att uppnå regelefterlevnad.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter vår genomgång av reglerna i Data Act och diskuterar olika strategier för att implementera åtgärder i praktiken. Vi avslutar med en genomgång av tillsynsmyndigheters befogenheter och sanktioner.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i Data Act. Under kursen får du de kunskaper som krävs för att identifiera och hantera kraven på ett lämpligt sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Genomgång av åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad.
 • Praktiska exempel.
 • Information om vägledningar.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.