Cybersäkerhet – Introduktion till Cyber Resilience Act (distanskurs)

Cybersäkerhet blir allt viktigare. Konsumenter, företag och myndigheter drabbas allt oftare av cyberattacker där angripare utnyttjar sårbarheter i uppkopplade produkter och leveranskedjor. Konsekvenserna av en cyberattack kan vara förödande för de som drabbas.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till en ny lag som reglerar cybersäkerhet för produkter med digitala element, Cyber Resilience Act (Cyberresiliensakten). Lagen kommer att gälla för ett stort antal produkter med digitala element av olika slag som exempelvis uppkopplade bilar, mikroprocessorer och webbläsare. Därutöver planeras lagen gälla under hela produkternas livscykel.

Cyber Resilience Act ställer höga krav cybersäkerhet som kan göra det svårare att utveckla, tillverka och sälja produkter med digitala element. Detta innebär att både tillverkare och säljare av produkter med digitala element kommer att påverkas. Kraven förväntas leda till högre kostnader och regelbrott kan leda till omfattande administrativa sanktionsavgifter.

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i Cyber Resilience Act och ökar din kunskap om hur din organisation kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut. Du får också lära dig om viktiga begrepp som exempelvis cybersäkerhet, produkter med digitala element och bedömning av överensstämmelse.

Kursen riktar sig till alla som vill ha en bättre förståelse av förslaget till den nya Cyber Resilience Act, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta lagens krav i praktiken.

Om du går kursen innan Cyber Resilience Act formellt antagits har du möjlighet att gå den igen utan extra kostnad efter att förordningen antagits.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i Cyber Resilience Act. Vi tar också upp praktiska exempel och aktuella vägledningar på området.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är cybersäkerhet?
 • Vad är produkter med digitala element?
 • Vad är kritiska produkter med digitala element?
 • Vilka krav ställer Cyber Resilience Act produkter med digitala element?
 • Vilka cybersäkerhetskrav ställs på tillverkare och säljare av produkter med digitala element?
 • Vilka transparenskrav ställer Cyber Resilience Act på tillverkare och säljare av produkter med digitala element?
 • Vilka rapporteringskrav ställs på tillverkare och säljare av produkter med digitala element?
 • Vad är en bedömning av överensstämmelse?
 • När och hur måste en bedömning av överensstämmelse genomföras?
 • Hur påverkas kraven av vilken kategori en produkt med digitala element tillhör?
 • Hur regleras tillsyn av Cyber Resilience Act?
 • Hur regleras administrativa sanktionsavgifter i Cyber Resilience Act?
 • Vilka konsekvenser kommer Cyber Resilience Act ha för aktörer som omfattas?
 • Vad är tidsperspektivet för Cyber Resilience Act?
 • Hur samspelar Cyber Resilience Act med NIS 2-direktivet, AI-förordningen och annan lagstiftning på området cybersäkerhet?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

11 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga begrepp, vilka aktörer som omfattas av Cyber Resilience Act och deras skyldigheter. Vi tittar närmare på de viktigaste reglerna i regelverket och diskuterar vilka åtgärder som krävs för att uppnå regelefterlevnad.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter vår genomgång av reglerna i Cyber Resilience Act och diskuterar olika strategier för att implementera åtgärder i praktiken. Vi avslutar med en gengomgång av tillsynsmyndigheters befogenheter och sanktioner.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en övergripande genomgång av reglerna i Cyber Resilience Act. Under kursen får du de kunskaper som krävs för att identifiera och hantera cybersäkerhetsfrågor som är relaterade till produkter med digitala element på ett lämpligt sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Genomgång av åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell riktlinjer och vägledningar.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.