Boka kurs

Det är lätt att boka en kurs. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter nedan och skicka din anmälan genom att klicka på knappen "Skicka anmälan". Efter din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse via e-post innehållandes all praktisk information som du behöver känna till inför kursen. Om du stöter på några problem vid din anmälan eller om du har några frågor så kan du kontakta oss via e-post (academy@techlaw.se) eller telefon (08 559 25 200).

Välj kurs

Pris heldag: 8 500 kr exkl. moms
Pris halvdag: 4 500 kr exkl. moms 
Plats: Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgfiter för att tillhandahålla dig kursinformation och kursmaterial, samt för att kunna kontakta dig avseende kursrelaterade frågor. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår integritetspolicy.

Fakturauppgifter

Villkor

Meddelande

Back to top

Bokningsvillkor

Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformulär för respektive kurs som nås via kursbeskrivningen på vår webbplats techlaw.se eller genom kontakt med oss på annat sätt. Anmälan är bindande. Mottagen anmälan bekräftas genom e-post när anmälan mottagits.

Kallelse med detaljerade anvisningar och/eller inloggningsinformation skickas till den person som ska delta i kursen senast en (1) dag före kursens genomförande. Vad som ingår i avgiften för kursen i form av t.ex. kursdokumentation, lunch och/eller kaffe, anges i kursbeskrivningen.

Avgift och fakturering

Fakturering sker efter anmälan med betalningstid om trettio (30) dagar.

Fakturerat belopp ska vara inbetalt till oss på angivet sätt senast den förfallodag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt den räntesats som vid var tid följer av räntelagen (1975:635). Vi får debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning.     

Avbokningsregler öppna kurser

Avbokning ska alltid ske skriftligt till oss, se kontaktuppgifter på techlaw.se.

Du får fritt avboka kurs fram till trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska du ersätta oss med 50 procent av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska du ersätta oss med 100 procent av kursavgiften.

Vid förhinder kan du överlåta platsen till annan person efter samråd med oss. Detta förutsätter att vi får en skriftlig överlåtelse med personens namn och e-postadress.

Inställd eller ändring av kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra tid och/eller plats för en kurs, t.ex. vid föreläsares förhinder eller vid för lågt deltagarantal.

Om kursen ställs in, eller om tid och/eller plats ändras och deltagare därför avbokar, ska vi återbetala alla eventuellt inbetalda kursavgifter. Ingen ersättning utgår utöver detta med anledning av avbokning eller ändring av kurserna.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra kurser kommer vi att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas vid administration av kurserna, för fullgörande av kurserna, i e-post, i redovisning, affärsutveckling, klientanalyser och liknande. 

Dina personuppgifter kan även användas för att kundanpassad nyhetsinformation och andra erbjudanden kring de tjänster som vi erbjuder. För mer detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy på techlaw.se.

Fullständiga villkor

För fullständiga villkor och övrig information, se Allmänna villkor för kurser.