GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans)

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort ”DPIA” från det engelska (”data protection impact assessment”). Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Vi erbjuder dig en kurs med fokus på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Vi går igenom en metod för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din verksamhet. Som fallstudie kommer vi att använda molntjänsten Office365, men även andra exempel kommer att diskuteras under dagen.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Kursen riktar sig till samtliga som hanterar personuppgiftsfrågor och som göra konsekvensbedömningar avseende dataskydd inom privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Konsekvensbedömningen baseras på fall från verkligheten och anpassas till de verksamheter som deltagarna representerar.

Dagen inleds med en kort genomgång av regelverket för konsekvensbedömningar och en introduktion av den mall för konsekvensbedömningar som vi använder i vår dagliga rådgivningsverksamhet. Därefter delas deltagarna in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna, med hjälp av våra kursledare, går igenom mallen för konsekvensbedömningar steg för steg.

De första stegen bygger på att uppfylla dataskyddsförordningens formella krav på konsekvensbedömningar, som till exempel att bedöma huruvida regelverkets grundprinciper efterlevs eller om den planerade behandling av personuppgifter är proportionerlig. Under de sista stegen behandlar vi eventuella konsekvenser som kan resultera i dataskyddsrisker och sammaställer en åtgärdsplan för hur riskerna kan minimeras. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren som belyser de viktigaste lärdomarna från arbetet och andra punkter som är viktiga att tänka på i det dagliga arbetet.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Bedöma huruvida en behandling av personuppgifter kräver en konsekvensbedömning eller inte
 • Bedöma huruvida en genomförd konsekvensbedömning uppfyller dataskyddsförordningens formella krav
 • Genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
 • Klassificera risker som uppkommer vid behandling av personuppgifter
 • Ta fram åtgärder för att minska risker till en acceptabel nivå
 • Ta fram underlag för samråd av konsekvensbedömningar med Datainspektionen
 • Bistå i konsekvensbedömningar
 • Ge råd avseende konsekvensbedömningar
 • Använda vår mall för konsekvensbedömningar i din organisation
 • Vidareutveckla vår mall för konsekvensbedömningar för dina egna behov

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Grunderna i konsekvensbedömningar avseende dataskydd

9.00-10.00 Pass I

Vi repeterar de några viktigare begrepp inom dataskydd och går igenom de bestämmelser som gäller för konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

10.00-10.15 Paus

10.15-12.00 Pass II

Vi går igenom en metod för genomförandet av konsekvensbedömningar och presenterar den fallstudie som kommer att användas under dagen. Vi inleder arbetet med att göra en förhandsbedömning av molntjänsten Office 365 och svarar på frågan om en konsekvensbedömningar är nödvändig eller inte.

12.00-13.00 Lunch

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd i praktiken

13.00-14.30 Pass III

Vi tittar närmare på olika risker som kan uppstå vid en personuppgiftsbehandling och hur dessa risker kan klassificeras på ett effektivt sätt. Vi arbetar vidare med att fylla i mallen för konsekvensbedömningar som används löpande under kusen.

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Pass IV

Vi tittar närmare på olika åtgärder som kan användas för att minska risker vid en personuppgiftsbehandling och går igenom några vanliga formella fel som är vanliga vid utformandet av konsekvensbedömningar. Vi avslutar mallen för konsekvensbedömningar och ger tips och  praktiska råd för det dagliga arbetet.

Kursmål

Syftet med kuren är att ge dig verktygen för att på egen hand genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de aktuella kraven i dataskyddsförordningen och andra aktuella regelverk.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningens regler om konsekvensbedömningar.
 • Verktyg för genomföra en konsekvensbedömning från början till slut.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

22  SEPTEMBER 2020

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 22 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

22 SEPTEMBER 2020

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 22 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

6 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.