GDPR – En kort genomgång av dataskyddsförordningen (distans)

Oavsett vilken roll du har eller vilka arbetsuppgifter du sysslar med så påverkar dataskyddsförordningen (GDPR) din arbetsdag. Denna korta lärarledda distanskurs ger dig grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen och hur regelverket påverkar din arbetsdag och din organisations rutiner.

Kursen behandlar de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. Du får också lära dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig och hur ni exempelvis kan förebygga personuppgiftsincidenter för undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.

Kursen riktar sig till alla medarbetare i organisationen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du och dina kollegor övergripande kunskap i ämnet och kan på så sätt påvisa ett systematiskt arbete med dataskyddsförordningen i din organisation.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på konkreta åtgärder för att möta kraven i praktiken.

Kursen består av fem viktiga områden:

 • Vad är dataskyddsförordningen?
 • När behandlas egentligen personuppgifter?
 • Vilka är de centrala rollerna och begreppen?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter finns?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till maximalt 30 deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram

13.00-14.00 Genomgång av dataskyddsförordningen

Vi går igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. Du får också lära dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig och hur ni exempelvis kan förebygga personuppgiftsincidenter för undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.

14.00-14.30 Frågestund (frivillig)

Var har en frivillig frågestund där deltagarna får möjlighet att diskutera de problem du stött på i din organisation.

Kursmål

Syftet med kursen är att informera om dataskyddsförordningen och därmed öka din kunskap om hur personuppgifter får hanteras i praktiken. Kursen ska också bidra till att din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. På så sätt kan ni förebygga personuppgiftsincidenter, undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.

Som kursdeltagare får du:

 • Kort genomgång av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Fallstudier så att du efter kursen kan öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din organisation.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursfakta

Pris: 1 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-14.00

Plats: Online

Kurstimmar: 1 timme

Nivå: Grundläggande

Kursledare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på .

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat till ca 30 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla medarbetare i organisationen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 1 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-14.00

Plats: Online

Kurstimmar: 1 timme

Nivå: Grundläggande

Kursledare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.