GDPR – Digital marknadsföring i praktiken (distans)

Reglerna för digital marknadsföring har blivit striktare och mer komplicerade de senaste åren, en utveckling som väntas fortsätta. Samtidigt trappar tillsynsmyndigheterna runt om i Europa upp sin tillsyn av digital marknadsföring. En försvårande faktor för aktörer som är verksamma i flera länder är att reglerna i Sverige skiljer sig åt från reglerna i andra EU-länder. Vilka regler gäller för digital marknadsföring och vad behöver du göra för att utforma din organisations digitala marknadsföring på ett lagenligt sätt?

Denna lärarledda halvdagskurs fokuserar på reglerna för digital marknadsföring som finns i dataskyddsförordningens (GDPR), marknadsföringslagen (MFL), lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och annan relevant lagstiftning. Under kursen tittar vi närmare på reglerna som gäller för vanligt förekommande verktyg som används vid digital marknadsföring som till exempel Google Analytics, Facebook Custom Audiences, Google DoubleClick och insticksprogram på webbplatser. Vi går också igenom vad som gäller vid användning av olika digitala kanaler som bland annat webbsidor, sociala medier, e-post och sms. Därutöver tar vi upp de ökade kraven på samtycke samt aktuella fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten.

Kursen riktar sig till alla som aktivt jobbar med digital marknadsföring, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder som kan vara relevanta för din organisation.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna som gäller vid digital marknadsföring i Sverige och jämför dessa regler med vad som gäller i andra EU-länder. Vi tittar också närmare på kraven för samtycke och redovisar potentiella lösningar som du kan använda i din organisation.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • När får jag skicka digitala nyhetsbrev och sms?
 • När krävs ett samtycke för digital marknadsföring?
 • Vad är profilering och när är det tillåtet?
 • Vad är skillnaden mellan opt-in och opt-ut?
 • Vad är skillnaden mellan nödvändiga och icke-nödvändiga cookies?
 • När krävs ett samtycke för cookies?
 • Vad är en Facebook pixel?
 • När är det tillåtet att ha cookie walls?
 • Vilka regler gäller för digital marknadsföring på sociala medier?
 • Krävs ett samtycke för Facebook Custom Audiences och liknande verktyg?
 • Krävs ett samtycke för reklamnätverk?
 • Vilka avtal måste vi ha med leverantörer för digital marknadsföring?
 • Vilka myndigheter ansvarar för tillsyn på området digital marknadsföring?
 • Vilka sanktioner finns vid otillåten marknadsföring
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till maximalt 25 deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.00 Pass I

Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper i dataskyddsförordningen och andra regelverk som berör direktmarknadsföring som bland annat personuppgifter, profilering och cookies.

10.00-11.00 Pass II

Vi går igenom vilka rättsliga grunder som kan användas i marknadsföringssammanhang, både för vanliga och känsliga personuppgifter. Vi tittar närmare på skillnaden mellan samtycke (opt-in) och intresseavvägning (opt-out). Vi går genom olika fallstudier som förtydligar när ett samtycke krävs för digital marknadsföring och hur detta ska vara utformat.

11.00-12.00 Pass III

Vi tittar närmare på olika fallstudier och den rättspraxis på området digital marknadsföring och fokuserar särskilt på de fallgropar du bör undvika i din organisation.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning på bland annat dataskyddsförordningens krav inom området digital marknadsföring. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de aktuella regelverken.

Som kursdeltagare får du:

 • Kunskap om personuppgifter på marknadsföringsområdet.
 • Information om vanligt verktyg som används vid digital marknadsföring
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

18 MARS 2021 (Fullbokad)

GDPR – Digital marknadsföring i praktiken (distans), 18 mars 2021, kl. 09.00-12.00, Online

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat till ca 25 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla som aktivt jobbar med digital marknadsföring, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

18 MARS 2021 (Fullbokad)

GDPR – Digital marknadsföring i praktiken (distans), 18 mars 2021, kl. 09.00-12.00, Online

3 500 kr (exkl. moms)

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.