GDPR – Dataskydd och informationssäkerhet (distans)

Information är en av de viktigaste tillgångarna i alla verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. Med dataskyddsförordningen (GDPR) har kraven på informationssäkerhet skärpts ytterligare. Vilka är dessa krav och vad innebär de din organisation?

Denna lärarledda distanskurs fokuserar på dataskyddsförordningens (GDPR) krav på informationssäkerhet ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv. Kursen behandlar de krav på säkerhetsåtgärder som regelverket ställer upp som till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Du får också veta mer om vad det uttryckliga kravet på incidentrapportering omfattar och hur du kan arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till kraven i dataskyddsförordningen.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom du viktigaste kraven på säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om informationssäkerhet från Integritetsskyddsmyndigheten.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vad är skillnaden mellan inbyggt dataskydd och informationssäkerhet?
 • Vilka säkerhetsstandarder är lämpliga att utgå ifrån?
 • Vilka säkerhetsåtgärder är lämpliga för min organisation?
 • Ska jag tillåta “Bring you own device”?
 • Vad gäller för mobila enheter?
 • Hur hanterar jag distansarbete?
 • Hur begränsar jag åtkomsten till personuppgifterna?
 • Måste jag kryptera känsliga personuppgifter?
 • Vilken autentiseringslösning ska jag välja för min behandling?
 • Hur förhindrar jag fel vid konfiguration av webbapplikationer?
 • Får jag använda loggar för att utreda felaktig åtkomst till personuppgifter?
 • Vad är det för skillnad mellan anonymisering och pseudonymisering?
 • När behöver jag göra en anmälan om inträffad personuppgiftsincident?
 • Vilka funktionella krav ska jag ställa vid inköp av att nytt it-system?
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till maximalt 25 deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.00 Pass I

Vi introducerar grunderna i informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv och diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi går också igenom det nya kravet på Privacy by Design och förklarar förhållandet till informationssäkerhet.

10.00-11.00 Pass II

Vi tittar närmare på olika tekniska åtgärder för informationssäkerhet som till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning.

11.00-12.00 Pass III

Vi diskuterar hur mobila enheter, distansarbete och bring your own device ska hanteras, samt vad som ska göras vid en misstänkt eller inträffad personuppgiftsincident.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på tekniska åtgärder för god informationssäkerhet. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i de tekniska aspekterna av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg att lägga upp en dataskyddsstrategi för informationssäkerhet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat till ca 25 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla medarbetare i organisationen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.