AI – Upphandling av AI-system (distanskurs)

Upphandling av IT-system med artificiell intelligens (AI-system) blir allt vanligare i offentliga och privata verksamheter. Samtidigt präglas AI-system av en inneboende teknisk komplexitet som kan leda till utmaningar vid kravställning i IT-avtal. Vidare bidrar den snabba och dynamiska utvecklingen av ny reglering på AI-området till osäkerhet vid utformning och specificering av krav som ska ställas på leverantörer. Hur lyckas du att utforma kraven på ett ändamålsenligt och framtidssäkert sätt?  

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste lagkrav som ställs på AI-system med fokus på dataskyddsförordningen (GDPR) och förslaget på EU:s nya AI-förordning. Vidare ger dig kursen kunskap om vilka krav du bör ställa vid upphandling av AI-system och hur dessa bör utformas i praktiken. Vi diskuterar även vikten av en ändamålsenlig och framtidssäker utformning av kraven utifrån verksamhetens perspektiv. Därutöver tittar vi på EU:s förslag till ett nytt direktiv om skadeståndsansvar gällande AI.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med upphandling av tekniska lösningar, system eller tjänster, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips på konkreta åtgärder för att säkerställa en lagenlig och framgångsrik upphandling av AI-system.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom lagkrav som ställs på AI-system och vilka krav som bör ställas vid upphandling av AI-system. Vi diskuterar även hur kraven bör utformas i praktiken.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är ett AI-system?
 • Vad är maskinlärning?
 • Vilka lagkrav ställer GDPR och den nya AI-förordningen vid upphandling av AI-system?
 • Vilka krav bör vi ställa på leverantörer vid upphandling av AI-system?
 • Hur kan vi utforma kraven på ett ändamålsenligt och framtidssäkert sätt?
 • Hur kan vi inkludera kraven i våra befintliga avtal?
 • Hur skiljer sig upphandling av AI-system från upphandling av vanliga IT-system?
 • Hur bör vi förhålla oss till krav i kommande lagstiftning, som exempelvis EU:s nya AI-förordning?
 • Vad bör vi tänka på avseende ansvaret för skador som kan orsakas av upphandlade AI-system?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

18 april 2024, kl. 09.30-11.30

09.30-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga begrepp och krav som GDPR och den nya AI-förordningen ställer vid upphandling av AI-system. Vi fortsätter med en genomgång av krav som bör ställas på leverantörer vid upphandling av AI-system.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fördjupar oss i några av de viktigaste kraven som bör ställas på leverantörer vid upphandling av AI-system, och diskuterar hur kraven kan utformas och implementeras i befintliga avtal. Vi avslutar med en diskussion om ansvar för skador som kan orsakas av upphandlade AI-system.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av krav du bör ställa vid upphandling av AI-system och hur dessa bör utformas i praktiken. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste krav som GDPR och den nya AI-förordningen ställer vid upphandling av AI-system.
 • Praktiska exempel.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.