Search
Close this search box.

AI – Introduktion till artificiell intelligens (distanskurs)

Plötsligt pratar alla om artificiell intelligens (AI). Men vad är AI för något och hur fungerar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av AI? Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en introduktion till AI under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vår värld. Med hjälp av algoritmer och dataanalys bidrar AI till att skapa effektivare och smartare system. Innovativa tekniker som generativ AI förbättrar vårt sätt att driva våra verksamheter, men de nya tekniska möjligheterna möter också rättsliga utmaningar gällande ansvar, säkerhet, integritet och upphovsrätt.

Kursen ger dig den övergripande kunskap du behöver för att möta utmaningarna med AI. Vi fokuserar på några de viktigaste reglerna för att göra det enklare för dig att navigera ämnet. Kursen inleds med en förklaring av tekniken och några centrala begrepp kring AI, som exempelvis algoritmer, data, maskininlärning och djupinlärning. Därefter går vi igenom olika rättsliga regler som gäller vid utveckling, upphandling och användning av AI, från cybersäkerhet till immateriella rättigheter, dataskydd och andra relevanta rättsområden. Vi kommer även på en övergripande nivå beskriva ny EU-lagstiftning på området, framförallt AI-förordningen (AI Act) och dataförordningen (Data Act), samt kopplingen till dataskyddsförordningen (GDPR). För en mer detaljerad genomgång i dessa ämnen rekommenderas distanskurserna AI – Introduktion till AI-förordningen, Data Act – Introduktion till Data Act och GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom tekniken bakom AI och några av de rättsliga förutsättningarna och utmaningarna för utveckling, upphandling och användning av AI-system. Vi tar också upp aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar relaterad till AI.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är AI och generativ AI?
 • Vilka är de grundläggande elementen i AI och maskininlärning?
 • Hur fungerar maskinlinlärning och varför är det viktigt?
 • Vad är ett AI-system?
 • Vilka olika typer av AI-system finns?
 • Hur kan olika AI-system användas?
 • Vilka risker finns med AI?
 • Vilken skada kan AI göra?
 • Vad är Trustworthy AI?
 • Vilka egenskaper har pålitliga AI-system?
 • Hur kan risker med AI hanteras?
 • Vilka befintliga rättsregler finns vid utveckling och användning av AI?
 • Vilka krav finns på cybersäkerhet för AI-system?
 • Vad gäller avseende immateriella rättigheter vid utveckling och användning av AI-system?
 • Vad gäller för behandling av personuppgifter vid utveckling och användning av AI-system?
 • Vad behöver vi tänka på vid användning av molnbaserade AI-system?
 • Vilka risker innebär användning av AI-system för medborgare, kunder och andra som har en relation med verksamheten?
 • Vilka risker innebär användning av AI-system för medarbetare?
 • Vilka ansvarsfrågor finns kopplade till AI?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill ha en bättre förståelse för tekniken samt de rättsliga förutsättningarna och utmaningarna för AI, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd om vad du behöver tänka på vid utveckling, upphandling och användning av AI. 

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna AI – Introduktion till AI-förordningen (distanskurs), Data Act – Introduktion till Data Act (distanskurs) och GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

7 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online

14 maj 2024, kl. 09.30-11.30, Online

09.30-10.15 Pass I

Vi går igenom tekniken bakom AI och förklarar centrala begrepp som exempelvis algoritmer, maskininlärning och djupinlärning. Vi tittar närmare på rättsliga krav och risker med AI, särskilt gällande ansvar, säkerhet, integritet och upphovsrätt.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi tittar på den EU-lagstiftning som finns på AI-området, framförallt AI-förordningen (AI Act) och dataförordningen (Data Act), samt kopplingen till dataskyddsförordningen (GDPR). Vi avslutar med att titta på aktuell rättspraxis relaterad till AI, och ger även tips och råd om vad du behöver tänka på vid utveckling, upphandling och användning av AI.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att förklara tekniken bakom AI och ge dig en genomgång av de rättsområden och befintliga rättsregler som blir tillämpliga vid utveckling, upphandling och användning av AI. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av tekniken bakom AI.
 • Genomgång av de rättsliga förutsättningarna för AI.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.