Search
Close this search box.

AI – Grundkurs i artificiell intelligens (Stockholm)

Plötsligt pratar alla om artificiell intelligens (AI). Men vad är AI för något och hur fungerar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av AI? Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en genomgång av AI under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Artificiell intelligens (AI) har blivit en integrerad del av vår värld. Med hjälp av algoritmer och dataanalys bidrar AI till att skapa effektivare och smartare system. Innovativa tekniker som generativ AI förbättrar vårt sätt att driva våra verksamheter, men de nya tekniska möjligheterna möter också rättsliga utmaningar gällande ansvar, säkerhet, integritet och upphovsrätt.

Kursen ger dig den kunskap du behöver för att möta utmaningarna med AI. Kursen inleds med en förklaring av tekniken och några centrala begrepp kring AI, som exempelvis algoritmer, data, maskininlärning och djupinlärning. Därefter går vi igenom olika rättsliga regler som gäller vid utveckling, upphandling och användning av AI, från cybersäkerhet till immateriella rättigheter, dataskydd och andra relevanta rättsområden. Vi kommer även beskriva ny EU-lagstiftning på området, framförallt AI-förordningen (AI Act) och dataförordningen (Data Act), samt kopplingen till dataskyddsförordningen (GDPR). För en mer detaljerad genomgång i dessa ämnen rekommenderas kurserna AI – Grundkurs i AI-förordningen, Data Act – Introduktion till Data Act och GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter.

Under kursen kommer du att delta i olika aktiviteter som till exempel fallstudier och grupparbeten. Vi kommer bland annat genomföra flera praktiska gruppövningar där du får arbeta med konkreta fall om upphandling och användning av olika typer av AI-system. Genom dessa aktiviteter får du öva på att identifiera rättsliga frågor och risker som behöver beaktas och analyseras i sådana fall. Du får också träna på att identifiera relevanta åtgärder som kan användas för att hantera frågorna och minimera riskerna. Kursdeltagarna får tillsammans välja vilka typer AI-system som ska läggas till grund för de praktiska övningarna. Dagen avrundas med en genomgång av gruppernas slutsatser.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de rättsliga förutsättningarna och utmaningarna för utveckling, upphandling och användning av AI. Vi tar också upp aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar relaterad till AI.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är AI och generativ AI?
 • Vilka är de grundläggande elementen i AI och maskininlärning?
 • Hur fungerar maskinlinlärning och varför är det viktigt?
 • Vad är ett AI-system?
 • Vilka olika typer av AI-system finns?
 • Hur kan olika AI-system användas?
 • Vilka risker finns med AI?
 • Vilken skada kan AI göra?
 • Vad är Trustworthy AI?
 • Vilka egenskaper har pålitliga AI-system?
 • Hur kan risker med AI hanteras?
 • Vilka befintliga rättsregler finns vid utveckling och användning av AI?
 • Vilka krav finns på cybersäkerhet för AI-system?
 • Vad gäller avseende immateriella rättigheter vid utveckling och användning av AI-system?
 • Vad gäller för behandling av personuppgifter vid utveckling och användning av AI-system?
 • Vad behöver vi tänka på vid användning av molnbaserade AI-system?
 • Vilka risker innebär användning av AI-system för medborgare, kunder och andra som har en relation med verksamheten?
 • Vilka risker innebär användning av AI-system för medarbetare?
 • Vilka ansvarsfrågor finns kopplade till AI?
 • Hur gör man en analys av rättsliga risker för utveckling eller användning av AI-system?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill ha en bättre förståelse för de rättsliga förutsättningarna och utmaningarna för AI, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd om vad du behöver tänka på vid utveckling, upphandling och användning av AI. 

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna AI – Grundkurs i AI-förordningen (Stockholm) eller GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar

16 maj 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm

08.30-09.00 

Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom av centrala begrepp kring AI, som exempelvis algoritmer, maskininlärning och djupinlärning. Vi tittar närmare på rättsliga krav och risker med AI, särskilt gällande ansvar, säkerhet, integritet och upphovsrätt.

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Pass II

Vi tittar på den EU-lagstiftning som finns på AI-området, framförallt AI-förordningen (AI Act) och dataförordningen (Data Act), samt kopplingen till dataskyddsförordningen (GDPR). Vi avslutar med att titta på aktuell rättspraxis relaterad till AI, och ger även tips och råd om vad du behöver tänka på vid utveckling, upphandling och användning av AI.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Pass III

Vi fortsätter med genomgången av rättsliga krav och risker med AI-system och fördjupar oss i några av de viktigaste kraven. Vi påbörjar den praktiska gruppövningen där du får arbeta med konkreta fall gällande upphandling och användning av AI-system.

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-16.00 Pass IV

Vi fortsätter med gruppövningen. Därefter diskuterar vi åtgärder som kan hjälpa organisationer att säkerställa efterlevnaden av juridiska krav relaterade till AI i praktiken. Vi går även igenom regleringen av tillsyn och administrativa sanktionsavgifter på relevanta rättsområden, samt diskuterar konsekvenser för offentliga och privata aktörer. Vi avrundar med en sammanfattning av dagen och en frågestund.

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de rättsområden och befintliga rättsregler som blir tillämpliga vid utveckling, upphandling och användning av AI. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Gediget kursmaterial med kompletterande litteratur.
 • Genomgång av de rättsliga förutsättningarna för AI.
 • Förmågan att tillämpa reglerna i praktiken.
 • Gruppövningar, fallstudier och praktiska exempel.
 • Mallar för ditt praktiska arbete med AI.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.
 • Möjlighet att diskutera med andra som jobbar med liknande frågor och byta ut erfarenheter.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.