Search
Close this search box.

AI – Grundkurs i AI-förordningen (Stockholm)

Den kommande AI-förordningen ställer höga krav på alla verksamheter som använder artificiell intelligens (AI). För att säkerställa att just din verksamhet är redo för de nya reglerna om AI är det viktigt att redan nu skapa sig en god förståelse för vad AI-förordningen innebär för verksamheter i praktiken. Välkommen till vår högaktuella kurs under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Den ökade användningen av AI leder till allt mer reglering på området. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag på en ny förordning som reglerar användning av AI-system. Den nya AI-förordningen kommer att ha en betydande påverkan på verksamheter som utvecklar och använder AI-system. AI-förordningen ställer också höga rättsliga krav som kan göra det svårare, i vissa fall även vara ett hinder, för verksamheter att utveckla och använda AI-system. Kraven förväntas leda till högre kostnader, och regelbrott kan leda till omfattande administrativa sanktionsavgifter.

Kursen ger dig en grundlig genomgång av reglerna i AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut. Vi tittar också närmare på samspelet med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta regelverk. Du får också lära dig om viktiga begrepp som exempelvis AI-system, maskinlärning och djupinlärning. För en mer detaljerad genomgång av tekniken bakom AI rekommenderar vi kursen AI – Grundkurs i artificiell intelligens.

Under kursen kommer du att delta i olika aktiviteter som till exempel fallstudier och grupparbeten. Vi kommer bland annat genomföra en praktisk gruppövning där deltagarna får arbeta med ett konkret fall om upphandling och användning av ett AI-system. Genom denna aktivitet får du öva på att identifiera rättsliga frågor och risker som behöver beaktas och analyseras i ett sådant fall. Du får också träna på att identifiera relevanta åtgärder som kan användas för att hantera frågorna och minimera riskerna. Kursdeltagarna får tillsammans välja vilket typ av AI-system som ska läggas till grund för den praktiska övningen. Dagen avrundas med en genomgång av gruppernas slutsatser.

Genom att delta i kursen får du grundläggande kunskaper i ämnet och förmågan att tillämpa din kunskap på konkreta frågor. Du får även exempel på åtgärder som kan hjälpa dig i ditt arbete med att säkerställa att din organisation möter AI-förordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom reglerna i AI-förordningen. Vi tar också upp aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar relaterad till AI.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är AI och algoritmer?
 • Vad är maskinlärning, träning och data?
 • Vad är ett AI-system?
 • Vilket tillämpningsområde har AI-förordningen?
 • Vem klassas som användare av ett AI-system?
 • Vilka tillämpningar förbjuds enligt AI-förordningen?
 • Vilka AI-system klassas som högrisk enligt AI-förordningen?
 • Vilka krav ställer AI-förordningen på AI-system med hög risk?
 • Vilka krav ställer AI-förordningen på importörer, distributörer och användare av AI-system?
 • Vilka krav på data och dataförvaltning ställer AI-förordningen på olika typer av AI-system?
 • När krävs mänsklig tillsyn av ett AI-system?
 • Vad innebär en bedömning om överensstämmelse?
 • Vilka är transparenskraven enligt AI-förordningen?
 • Vilka typer av avtal krävs vid upphandling av AI-system eller användning av AI-system som molntjänster?
 • Hur samspelar AI-förordningen med dataskyddsförordningen (GDPR)?
 • När kräver användning av ett AI-system en konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med GDPR?
 • Hur samspelar AI-förordningen med dataförordningen (Data Act)?
 • Hur regleras tillsyn av AI-förordningen?
 • Hur regleras administrativa sanktionsavgifter i AI-förordningen?
 • Vilka konsekvenser kommer AI-förordningen ha för offentliga och privata verksamheter?
 • Vad är tidsperspektivet för AI-förordningen?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill ha en grundläggande förståelse av AI-förordningen och vill lära sig hur konkreta rättsliga frågor och risker bör hanteras i praktiken, oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper, men det är en fördel om du deltagit i kursen AI – Introduktion till artificiell intelligens (distanskurs) eller AI – Grundkurs i artificiell intelligens (Stockholm).

Detaljer om kursen

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar

23 maj 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm

08.30-09.00 

Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom regelverkets struktur och viktiga begrepp som exempelvis AI-system och högrisk AI-system. Vi fortsätter med en genomgång av de viktigaste rättsliga kraven som bland annat skyldigheter för leverantörer och användare av AI-system, förbjudna användningar av AI-system, högrisk AI-system och transparenskrav.

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av de rättsliga kraven som bland annat skyldigheter för leverantörer och användare av AI-system, förbjudna användningar av AI-system, högrisk AI-system och transparenskrav.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Pass III

Vi fortsätter med genomgången av rättsliga krav och risker med AI-system och fördjupar oss i några av de viktigaste kraven. Vi påbörjar den praktiska gruppövning där deltagarna får arbeta med ett konkret fall gällande upphandling och användning av ett AI-system.

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-16.00 Pass IV

Vi fortsätter med gruppövningen. Därefter diskuterar vi åtgärder som kan hjälpa organisationer att säkerställa efterlevnaden av AI-förordningens krav i praktiken. Vi går även igenom regleringen av tillsyn och administrativa sanktionsavgifter, samt diskuterar konsekvenser för offentliga och privata aktörer. Vi avrundar med en sammanfattning av dagen och en frågestund.

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i AI-förordningen. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Gediget kursmaterial med kompletterande litteratur.
 • Genomgång av reglerna i AI-förordningen.
 • Förmågan att tillämpa reglerna i praktiken.
 • En gruppövning, fallstudier och praktiska exempel.
 • Mallar för ditt praktiska arbete med AI-förordningen.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.
 • Möjlighet att diskutera med andra som jobbar med liknande frågor och byta ut erfarenheter.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.