Search
Close this search box.

AI – Introduktion till AI-förordningen (distanskurs)

Den kommande AI-förordningen ställer höga krav på alla verksamheter som använder artificiell intelligens (AI). För att säkerställa att just din verksamhet är redo för de nya reglerna om AI är det viktigt att redan nu skapa sig en god förståelse för vad AI-förordningen innebär för verksamheter i praktiken. Välkommen till vår högaktuella kurs under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Den ökade användningen av AI leder till allt mer reglering på området. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag på en ny förordning som reglerar användning av AI-system. Den nya AI-förordningen kommer att ha en betydande påverkan på verksamheter som utvecklar och använder AI-system. AI-förordningen ställer också höga rättsliga krav som kan göra det svårare, i vissa fall även vara ett hinder, för verksamheter att utveckla och använda AI-system. Kraven förväntas leda till högre kostnader, och regelbrott kan leda till omfattande administrativa sanktionsavgifter.

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur du kan förbereda din organisation på bästa sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv så att du redan du kan ta fram processer och rutiner som uppfyller AI-förordningens krav. Vi tittar också närmare på samspelet med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta regelverk. Du får också lära dig om viktiga begrepp som exempelvis AI-system, maskinlärning och djupinlärning. För en mer detaljerad genomgång av tekniken bakom AI rekommenderar vi distanskursen AI – Introduktion till artificiell intelligens.

Om du går distanskursen innan AI-förordningen formellt antagits har du möjlighet att gå den igen utan extra kostnad efter att förordningen antagits. Kursen erbjuds också som fördjupande heldagskurs på plats i Stockholm.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen. Vi tar också upp aktuella vägledningar på området.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad betyder centrala begrepp som maskinlärning, djupinlärning och AI-system?
 • Hur är AI-förordningen uppbyggd?
 • Vilka krav ställer den nya AI-förordningen på leverantörer och användare av AI-system?
 • Vilka användningar av AI-system förbjuds enligt den nya AI-förordningen?
 • Vilka AI-system klassas som högrisk enligt AI-förordningen?
 • Vilka krav på transparens ställer den nya AI-förordningen på olika typer av AI-system?
 • Hur regleras tillsyn av AI-förordningen?
 • Hur regleras administrativa sanktionsavgifter i AI-förordningen?
 • Vilka konsekvenser kommer AI-förordningen ha för offentliga och privata verksamheter?
 • Hur samspelar AI-förordningen med dataskyddsförordningen (GDPR)?
 • Hur samspelar AI-förordningen med andra regelverk som AI Liability Directive och Data Act?
 • Vad är tidsperspektivet för AI-förordningen?
 • Hur kan jag förbereda min verksamhet för AI-förordningen?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill ha en bättre förståelse av den nya AI-förordningen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta AI-förordningens krav i praktiken.

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper, men det är en fördel om du deltagit i kursen AI – Introduktion till artificiell intelligens (distanskurs) eller liknande.

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

21 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online

21 maj 2024, kl. 09.30-11.30, Online

09.30-10.15 Pass I

Vi går igenom regelverkets struktur och viktiga begrepp som exempelvis AI-system och högrisk AI-system. Vi fortsätter med en genomgång av de viktigaste rättsliga kraven som bland annat skyldigheter för leverantörer och användare av AI-system, förbjudna användningar av AI-system, högrisk AI-system och transparenskrav.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi tittar närmare på rättsliga krav och risker med AI-system och fördjupar oss i några av de viktigaste kraven. Vi går igenom regleringen av tillsyn och administrativa sanktionsavgifter, samt diskuterar konsekvenser för offentliga och privata aktörer.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen.
 • Praktiska exempel.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.