Kurs: Ytterligare kurstillfälle för intensivkurs i dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd är viktigare än någonsin. Covid-19 har pådrivit verksamheters digitalisering samtidigt som digitala hot ökar och tillsynsmyndigheter trappar upp sin tillsyn av organisationers efterlevnad av dataskyddsförordningen (“GDPR”). Delta i vår extrainsatta intensivkurs i GDPR för att få den kunskap som din organisation behöver för att navigera genom reglerna på ett tryggt sätt.

När började GDPR att gälla?

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) ikraft inom hela EU. Från och med detta datum blev bland annat företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer som behandlar personuppgifter tvungna att följa den nya förordningen.

Varför finns GDPR?

GDPR  syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR ska också skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Vem omfattas av GDPR?

GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller alltså för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter.

Vad innehåller GDPR?

GDPR anger en uppsättning principer som alltid ska iakttas då personuppgifter behandlas. GDPR anger också att den registrerade har en uppsättning rättigheter och att de som bestämmer över en behandling av personuppgifter har särskilda skyldigheter.

Hur tillämpas GDPR?

Det finns mycket att tänka på för att personuppgifter ska behandlas på ett korrekt, lagligt och ansvarsfullt sätt. För dig som är nyligen börjat arbeta med dataskyddsfrågor, eller dig som behöver fräscha upp dina kunskaper, erbjuder vi kursen GDPR – Intensivkurs till dataskyddsförordningen (distans) där vi går igenom de viktigaste reglerna i GDPR. Kursen behandlar de viktigaste reglerna i GDPR och hur personuppgifter får hanteras i praktiken.

Nästa kurstillfälle är den 20 maj 2021, kl. 09.00-16.00.

Läs mer om kursen här.

Anmäl dig till våra kurser här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.