Kurs: Platser kvar på vår populära distanskurs om dataskyddsarbetet i praktiken

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken?

Välkoma att anmäla dig till vår populära halvdagskurs som fokuserar på den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk på dataskyddsområdet. Kursen behandlar exempel på hur du kan arbeta med verksamhetens register över behandlingar, interna och externa revisioner, personuppgiftsincidenter och hur gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska göras i praktiken.

Kursen ger också förslag på vad du behöver tänka på vid anlitandet av personuppgiftsbiträden, särskilt molntjänstleverantörer, och hur du ska planera för gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar. Därutöver ger vi goda tips på hur du ska hålla dig uppdaterad om det senaste på dataskyddsområdet genom omvärldsbevakning, samt diskuterar en rad olika aktuella fall från tillsynsmyndigheter och domstolar.

Kort om kursen

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på hur du kan bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete som visar på organisationens ansvarsskyldighet i praktiken. Vi behandlar också olika fallstudier samt den senaste praxisen från EU-domstolen och olika tillsynsmyndigheter i Europa.

Deltagare och detaljer

Kursen riktar sig till alla som aktivt jobbar med personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du fördjupande kunskaper i dataskyddsförordningen och tillhörande dataskyddslagstiftning, samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta regelverkens krav i praktiken.

Distanskursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till 25 personer, så passa på att boka din plats idag.

Läs mer om kursen här.

Boka din plats här.

Läs mer om våra andra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.