Kurs: Nytt kurstillfälle för distanskursen GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen

Vår webbaserade distanskurs GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen blev snabbt fullbokad varför vi lägger in ytterligare ett kurstillfälle under hösten. Tisdagen den 10 november 2020, kl. 09.00-16.00 ger vi dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) och diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter fungerar i praktiken. Vi diskuterar reglerna ur ett juridiskt såväl som ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild hur dataskyddsregelverket ska användas i nationella och internationella sammanhang.

Med anledning EU-domstolens dom i mål C-311/18 (“Schrems II-målet”) kommer vi även titta närmare på vad EU-domstolens beslut innebär för företag, myndigheter och andra organisationer som vill överföra personuppgifter till USA och andra tredjeländer framöver. Läs mer om Schrems II-målet här.

Distanskursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling. Utöver en lärarledd föreläsning får du även möjlighet att ställa dina frågor direkt till kursledaren såväl innan som efter det aktuella kurstillfället. Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Läs mer om kursen här.

Boka din plats här.

Läs mer om våra andra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.