Kunskap: Vad är NIS2-direktivet?

Direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå av cybersäkerhet i hela unionen (NIS2-direktivet), som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 27 december 2022, syftar till att harmonisera kraven på cybersäkerhet i EU och ålägger företag nya skyldigheter i fråga om cybersäkerhet. NIS2-direktivet kommer att ersätta det tidigare gällande NIS-direktivet.

Syftet med NIS2-direktivet är att harmonisera de olika medlemsländernas cybersäkerhetskrav och tillämpning av cybersäkerhetsåtgärder. Därför fastställs miniminivåer för ett regelverk och mekanismer för ett effektivt samarbete mellan de berörda myndigheterna i varje medlemsland. Förteckningen över sektorer och verksamhet som omfattas av cybersäkerhetsskyldigheter uppdateras, och korrigerande åtgärder och sanktioner föreskrivs för att garantera att lagstiftningen följs.

NIS2-direktivet träder i kraft den tjugonde dagen efter att det offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Medlemsländerna har därefter 21 månader på sig från ikraftträdandet av direktivet för att införliva bestämmelserna i sin nationella lagstiftning.

Mer information

Källa: NIS2-direktivet

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.