Italien: Zito Auto bötfälls med 3 000 euro för olaglig övervakning av anställda

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Zito Auto di Gianfranco Zito med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell rätt som innehåller bestämmelser för att anpassa den nationella lagstiftningen till GDPR (kodexen).

Av beslutet framgår att finanspolisen genomfört en granskning i Zito Autos lokaler, där de konstaterat att det fanns 14 fungerande bevakningskameror som var placerade både i och utanför företagets lokaler och som gjorde det möjligt att övervaka de anställdas aktiviteter på distans.

Garante fastställde att det faktum att Zito Autos anställda individuellt informerats om förekomsten av bevakningskameror inte var tillräckligt, och konstaterade att samtycke i anställningssammanhang inte utgör en lämplig rättslig grund för behandling av anställdas personuppgifter. Garante fastställde vidare att metoderna för övervakning av de anställda inte var förenliga med de garantier som krävs enligt nationell rätt.

Mot bakgrund av de fastställda omständigheterna ansåg Garante att Zito Autos behandling av personuppgifter genom bevakningskamerorna stred mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1 (a) GDPR, principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR, och artikel 114 i kodexen. Garante bötfällde Zito Autos med 3 000 euro.

Vid fastställandet av bötesbeloppet tog Garante bland annat hänsyn till att Zito Auto samarbetat under utredningen och att Zito Auto omedelbart avlägsnat bevakningskamerorna och raderat de lagrade bilderna.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, 114 kodexen

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Zito Auto di Gianfranco Zito

Beslutsnummer: 9782434

Beslutsdatum: 2022-05-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.