Italien: Verizon Connect Italy bötfälls med 30 000 euro för olaglig behandling av personuppgiftsbiträde

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Verizon Connect Italy S.p.A. med 30 ooo euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person som arbetade för en Verizon-kund lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt den klagande hade Verizon installerat GPS-system i leveransfordon för kunden och agerade därmed som ett personuppgiftsbiträde till dem.

Under sin utredning konstaterade Garante att förhållandet mellan Verizon och kunden inte var tillräckligt reglerat, vilket strider mot kraven i 28 GDPR. Garante konstaterade därför att de uppgifter som behandlades av personuppgiftsbiträdet följaktligen under en lång tid behandlats utan giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

Enligt Garante har Verizon Connect Italy därmed agerat i strid med artiklarna 5.1 (a), 6.1, 13 och 28 GDPR, samt artikel 29 Codice privvacy.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Verizon Connect Italy S.p.A.

Beslutsnummer: 9856694

Beslutsdatum: 2022-12-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.