Italien: Vårdgivare i Emilia-Romagna bötfälls med 50 000 euro för bristande säkerhetsåtgärder vid behandling av hälsouppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt en vårdgivare i Emilia-Romagna med 50 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f), 9 och 32 (1) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att sjukhuspersonal hos vårdgivaren oavsiktligt kontaktat en familjemedlem och att de informerat familjemedlemmen om patientens hälsa, trots att patienten uttryckligen begärt att ingen tredje part eller familjemedlem skulle få denna information, vilket enligt Garante strider mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f) samt 9 i GDPR. Garante ansåg därutöver att sjukhuset inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera patientjournaler och telefonnummer varför de även brutit mot artikel 32 (1) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9544504

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.