Italien: Vårdgivare i Emilia-Romagna bötfälls med 50 000 euro för bristande säkerhetsåtgärder vid behandling av hälsouppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt en vårdgivare i Emilia-Romagna med 50 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f), 9 och 32 (1) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att sjukhuspersonal hos vårdgivaren oavsiktligt kontaktat en familjemedlem och att de informerat familjemedlemmen om patientens hälsa, trots att patienten uttryckligen begärt att ingen tredje part eller familjemedlem skulle få denna information, vilket enligt Garante strider mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f) samt 9 i GDPR. Garante ansåg därutöver att sjukhuset inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera patientjournaler och telefonnummer varför de även brutit mot artikel 32 (1) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9544504

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.