Italien: Vårdgivare i Emilia-Romagna bötfälls med 50 000 euro för bristande säkerhetsåtgärder vid behandling av hälsouppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har bötfällt en vårdgivare i Emilia-Romagna med 50 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f), 9 och 32 (1) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår bland annat att sjukhuspersonal hos vårdgivaren oavsiktligt kontaktat en familjemedlem och att de informerat familjemedlemmen om patientens hälsa, trots att patienten uttryckligen begärt att ingen tredje part eller familjemedlem skulle få denna information, vilket enligt Garante strider mot artiklarna 5.1 (a), (d) och (f) samt 9 i GDPR. Garante ansåg därutöver att sjukhuset inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera patientjournaler och telefonnummer varför de även brutit mot artikel 32 (1) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 9544504

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.