Italien: Vårdgivare bötfälls med 7 500 euro för brister i integritetspolicy

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Sanitaria Locale Frosinone med 7 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (a), 12 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante under sin utredning av Azienda Sanitaria Locale Frosinone kommit fram till att vårdgivarens integritetspolicy uppvisat betydande brister. Vårdgivaren har till exempel angett flera syften med behandlingen av uppgifterna, men de relevanta rättsliga grunderna angavs inte alltid. De rättsliga grunder som angetts var ofta felaktiga eller motsägelsefulla. Dessutom gav vårdgivaren inte tillräcklig information om lagringsperioderna för de insamlade uppgifterna.

Enligt Garante utgör dessa brister ett brott mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) samt personuppgiftsansvarigas informationskrav vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 12 0ch 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 7 500 euro

Mottagare: Azienda Sanitaria Locale Frosinone

Beslutsnummer: 9742959

Beslutsdatum: 2022-01-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.