Italien: Vårdgivare bötfälls med 7 500 euro för brister i integritetspolicy

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Sanitaria Locale Frosinone med 7 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (a), 12 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante under sin utredning av Azienda Sanitaria Locale Frosinone kommit fram till att vårdgivarens integritetspolicy uppvisat betydande brister. Vårdgivaren har till exempel angett flera syften med behandlingen av uppgifterna, men de relevanta rättsliga grunderna angavs inte alltid. De rättsliga grunder som angetts var ofta felaktiga eller motsägelsefulla. Dessutom gav vårdgivaren inte tillräcklig information om lagringsperioderna för de insamlade uppgifterna.

Enligt Garante utgör dessa brister ett brott mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) samt personuppgiftsansvarigas informationskrav vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 12 0ch 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 7 500 euro

Mottagare: Azienda Sanitaria Locale Frosinone

Beslutsnummer: 9742959

Beslutsdatum: 2022-01-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.