Italien: Vårdgivare bötfälls med 7 500 euro för brister i integritetspolicy

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda Sanitaria Locale Frosinone med 7 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (a), 12 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante under sin utredning av Azienda Sanitaria Locale Frosinone kommit fram till att vårdgivarens integritetspolicy uppvisat betydande brister. Vårdgivaren har till exempel angett flera syften med behandlingen av uppgifterna, men de relevanta rättsliga grunderna angavs inte alltid. De rättsliga grunder som angetts var ofta felaktiga eller motsägelsefulla. Dessutom gav vårdgivaren inte tillräcklig information om lagringsperioderna för de insamlade uppgifterna.

Enligt Garante utgör dessa brister ett brott mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) samt personuppgiftsansvarigas informationskrav vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 12 0ch 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 7 500 euro

Mottagare: Azienda Sanitaria Locale Frosinone

Beslutsnummer: 9742959

Beslutsdatum: 2022-01-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.