Italien: Vårdcentral bötfälls med 5 000 euro för att av misstag ha skickat en patientjournal till fel person

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Azienda ULSS n.5 Polesana med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att vårdcentralen av misstag skickat en patientjournal till fel patient. Garante konstaterade att vårdcentralen inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket gjorde att en sådan incident kunde inträffa. Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av artiklarna 4.1, 5.1 (f), 9 och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR,  art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5000 euro

Mottagare: Azienda ULSS n.5 Polesana

Beslutsnummer: 9861289

Beslutsdatum: 2023-01-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.