Search
Close this search box.

Italien: Universitetssjukhuset i Parma bötfälls med 10 000 euro för röjande av patientjournal

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt universitetssjukhuset i Parma med 10 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 9 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att universitetssjukhuset i Parma lämnat ut en patientjournal till föräldrarna till en minderårig patient som tillhört en annan registrerad. Patientjournalen innehöll den berörda individens namn, efternamn, skattekod, bostad, födelsedatum och hälsouppgifter. Enligt Garante har universitetssjukhuset brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) genom att inte ha behandla personuppgifterna på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet. Universitetssjukhuset har vidare behandlat känsliga uppgifter i strid med artikel 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Universitetssjukhuset i Parma

Beslutsnummer: 9544092

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.