Italien: Universitetssjukhuset i Parma bötfälls med 10 000 euro för röjande av patientjournal

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt universitetssjukhuset i Parma med 10 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 9 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att universitetssjukhuset i Parma lämnat ut en patientjournal till föräldrarna till en minderårig patient som tillhört en annan registrerad. Patientjournalen innehöll den berörda individens namn, efternamn, skattekod, bostad, födelsedatum och hälsouppgifter. Enligt Garante har universitetssjukhuset brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) genom att inte ha behandla personuppgifterna på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet. Universitetssjukhuset har vidare behandlat känsliga uppgifter i strid med artikel 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Universitetssjukhuset i Parma

Beslutsnummer: 9544092

Beslutsdatum: 2021-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.