Italien: Universitet bötfälls med 1 000 euro för olaglig publicering av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Università Telematica Internazionale Uninettuno med 1 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en professor lämnat in ett klagomål till Garante mot utbildningsinstitutionen vid universitetet. Professorn hade sökt en tjänst vid universitetet och lämnat in sitt CV för detta ändamål. Universitetet publicerade därefter detta CV utan att maskera vissa personuppgifter som rörde professorns personliga sfär. Garante ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Università Telematica Internazionale Uninettuno

Beslutsnummer: 9742923

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.