Italien: Universitet bötfälls med 1 000 euro för olaglig publicering av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Università Telematica Internazionale Uninettuno med 1 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en professor lämnat in ett klagomål till Garante mot utbildningsinstitutionen vid universitetet. Professorn hade sökt en tjänst vid universitetet och lämnat in sitt CV för detta ändamål. Universitetet publicerade därefter detta CV utan att maskera vissa personuppgifter som rörde professorns personliga sfär. Garante ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Università Telematica Internazionale Uninettuno

Beslutsnummer: 9742923

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.