Italien: UniCredit bötfälls med 70 000 euro för brott mot registrerads rätt till tillgång

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt UniCredit S.p.A. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt klagomålet tillgodosåg UniCredit inte den klagandes begäran om tillgång till dennes personuppgifter. Den klagande bad därför Garante att beordra UniCredit att uppfylla begäran om tillgång samt att utfärda en varning till UniCredit om att det formulär som utarbetats för utövandet av den registrerades rättigheter kränkte eller kan kränka de relevanta bestämmelserna i dataskyddsförordningen. UniCredit motiverade det uteblivna svaret med att banken den 3 april 2019 skickat den klagande ett meddelande där de bett den klagande att fylla i ett för ändamålet framtaget formulär innan några personuppgifter kunde lämnas ut.

Garante ansåg att UniCredits motiveringar var otillräckliga och förklarade att utarbetandet av ett formulär kan utgöra en organisatorisk åtgärd som syftar till att underlätta för de berörda parterna, men att det inte är förenligt med gällande dataskyddsregler att villkora inledandet av förfarandet för utövandet av rätten till tillgång med att fylla i ett formulär, och därmed inte ta hänsyn till framställningar som lämnas i fri form.

Garant ansåg vidare att den klagande i detalj uppgett vilka personuppgifter som begäran avsett vilket innebär att UniCredit inte gett den registrerade tillgång till dennes personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: UniCredit S.p.A.

Beslutsnummer: 9795350

Beslutsdatum: 2022-06-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.