Search
Close this search box.

Italien: UniCredit bötfälls med 70 000 euro för brott mot registrerads rätt till tillgång

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt UniCredit S.p.A. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt klagomålet tillgodosåg UniCredit inte den klagandes begäran om tillgång till dennes personuppgifter. Den klagande bad därför Garante att beordra UniCredit att uppfylla begäran om tillgång samt att utfärda en varning till UniCredit om att det formulär som utarbetats för utövandet av den registrerades rättigheter kränkte eller kan kränka de relevanta bestämmelserna i dataskyddsförordningen. UniCredit motiverade det uteblivna svaret med att banken den 3 april 2019 skickat den klagande ett meddelande där de bett den klagande att fylla i ett för ändamålet framtaget formulär innan några personuppgifter kunde lämnas ut.

Garante ansåg att UniCredits motiveringar var otillräckliga och förklarade att utarbetandet av ett formulär kan utgöra en organisatorisk åtgärd som syftar till att underlätta för de berörda parterna, men att det inte är förenligt med gällande dataskyddsregler att villkora inledandet av förfarandet för utövandet av rätten till tillgång med att fylla i ett formulär, och därmed inte ta hänsyn till framställningar som lämnas i fri form.

Garant ansåg vidare att den klagande i detalj uppgett vilka personuppgifter som begäran avsett vilket innebär att UniCredit inte gett den registrerade tillgång till dennes personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: UniCredit S.p.A.

Beslutsnummer: 9795350

Beslutsdatum: 2022-06-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.