Search
Close this search box.

Italien: Två kommuner bötfälls med sammanlagt 70 000 euro för olaglig inspelning av anställningsintervju

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt de italienska kommunerna Lonato del Garda och Castel Goffredo med respektive 20 000 euro och 50 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid kommunen Lonato del Garda lämnat in ett klagomål till Garante för att hans personuppgifter behandlats olagligt av kommunen. Den anställde hävdade att hans anställningsintervju vid en annan kommun spelats in av en bevakningskamera utan hans vetskap och att inspelningen sedan använts för att inleda ett disciplinärt förfarande mot honom.

Garante genomförde en utredning och fann att kommunen Lonato del Garda begärt och fått inspelningen från kommunen Castel Goffredo, där samtalet ägde rum, under förevändningen att kommunencskulle genomföra en polisutredning. Garante konstaterade att kommunen inte haft någon rättslig grund för att begära eller använda inspelningen, eftersom den kommunen hade något uppdrag från åklagarmyndigheten och inte heller någon befogenhet att utreda brott som begåtts utanför kommunens territorium. Garante ansåg också att kommunen brutit mot principerna om laglighet, korrekthet, öppenhet samt ändamålsbegränsning vid behandlingen av personuppgifter enligt artiklarna 5.1 (a), (b) och 6 GDPR.

Garante beslutade att bötfälla kommunen Lonato del Garda med 20 000 euro för att ha brutit mot GDPR och den italienska dataskyddslagen. Garante beordrade också kommunen att radera inspelningen och alla kopior av den, samt att informera den klagande om de åtgärder som vidtagits. Garante ansåg att böterna var effektiva, proportionerliga och avskräckande, med hänsyn till allvaret och varaktigheten av överträdelsen, samt till den skada och det intrång i den klagandes grundläggande rättigheter som överträdelsen hade orsakat.

Garante beslutade även att bötfälla kommunen Castel Goffredo med 50 000 euro för olaglig inspelning av anställningsintervjun.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 2-ter del Codice

Sanktionsavgift: 20 000 euro, 50 000 euro

Mottagare: Commune di Garda, Comune di Castel Goffredo

Beslutsnummer: 9963453

Beslutsdatum: 2023-11-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.