Search
Close this search box.

Italien: Trento kommun bötfälls med 50 000 euro för olaglig användning av artificiell intelligens

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Trento kommun med 50 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante genom mediers rapportering fått kännedom att Trento kommun var ansvarig för tre projekt som använder artificiell intelligens (AI) för att analysera ljud- och videodata från mikrofoner och övervakningskameror på offentliga platser, med syftet att upptäcka potentiella hot mot den allmänna säkerheten. Projekten heter Marvel, Protector och Precrisis och var en del av flera EU-finansierade forskningsprojekt om smarta städer och förbättrad säkerhet i städer. Gällande projektet Protector samlades även Twitter- och YouTube-data in för att filtrera bort hatkommentarer och identifiera hot mot religiösa institutioner.

Efter en genomgång av projektet konstaterade Garante att Trento kommun brutit mot flera bestämmelser i GDPR och den italienska dataskyddslagen som:

  • Behandlat personuppgifter utan rättslig grund, inklusive känsliga uppgifter om religiös övertygelse och eventuella brott
  • Inte informerat de registrerade på ett korrekt och fullständigt sätt om behandlingen av deras personuppgifter
  • Delat personuppgifter med tredje parter, även utanför EU, utan laglig grund
  • Inte ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella personuppgiftsbiträden
  • Inte utfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd för behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR

Garante konstaterade därför överträdelser av bland annat artiklarna 5.1 (a), 6, 9, 10, 13.1 (c), 13.1 (e), 14 och 35 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 10 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR, art. 35 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Trento kommun

Beslutsnummer: 9977020

Beslutsdatum: 2024-01-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.