Italien: Tidningen Il Giorno bötfälls med 25 000 euro för att ha publicerat ett foto av minderåriga som utsatts för trakasserier

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt tidningen Il Giorno, Robin s.r.l. med 25 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante utrett ett klagomål från en kvinna som anmält tidningen Il Giorno för att ha publicerat ett foto av hennes dotter och andra minderåriga som utsatts för trakasserier på ett tåg. Kvinnan ansåg att fotot kränkte hennes dotters och de andra flickornas integritet och rätt till anonymitet.

Garante konstaterade att fotot inte var motiverat av något specifikt informationsintresse och att det var överflödigt att visa flickornas ansikten, även om de var delvis maskerade, eftersom de kunde identifieras av deras bekanta och familjer. Enligt Garante utgjorde detta en överträdelse av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel artikel 5.1 (a) GDPR.

Vid utdömandet av påföljd tog Garante hänsyn till de åtgärder som Il Giorno vidtagit för att ta bort fotot efter kvinnans begäran och till de svårigheter som Il Giorno har på organisatorisk, ekonomisk och professionell nivå.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 25 000 euro

Mottagare: Il Giorno, Robin s.r.l.

Beslutsnummer: 9944538

Beslutsdatum: 2023-08-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.