Italien: Tecnomedical bötfälls med 7 000 euro för bristfällig hantering av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Tecnomedical S.r.l. med 7 000 euro för brott mot artiklarna 12.3 och 15 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad begärt en kopia av sin patientjournal och övrig medicinsk dokumentationen avseende genomförd tandimplantatkirurgi. Enligt den registrerade svarade Tecnomedical inte korrekt på hans begäran om information varför han lämnade in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Garante konstaterade efter en genomgång av ärendet att Tecnomedical inte tillhandahållit den registrerade rätt information i rätt tid. Tecnomedical hade därför agerat i strid med reglerna i artiklarna 12.3 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 7 000 euro

Mottagare: Tecnomedical S.r.l.

Beslutsnummer: 9590711

Beslutsdatum: 2021-03-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.