Italien: Tecnomedical bötfälls med 7 000 euro för bristfällig hantering av registrerads rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt Tecnomedical S.r.l. med 7 000 euro för brott mot artiklarna 12.3 och 15 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad begärt en kopia av sin patientjournal och övrig medicinsk dokumentationen avseende genomförd tandimplantatkirurgi. Enligt den registrerade svarade Tecnomedical inte korrekt på hans begäran om information varför han lämnade in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Garante konstaterade efter en genomgång av ärendet att Tecnomedical inte tillhandahållit den registrerade rätt information i rätt tid. Tecnomedical hade därför agerat i strid med reglerna i artiklarna 12.3 och 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 7 000 euro

Mottagare: Tecnomedical S.r.l.

Beslutsnummer: 9590711

Beslutsdatum: 2021-03-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.