Search
Close this search box.

Italien: Techno Security bötfälls med 1 000 euro för underlåtenhet att svara på registrerades begäran om tillgång till perssonuppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Techno Security S.r.l. med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Techno Security är ett företag som installerat ett säkerhetssystem i bostaden hos den registrerade. Den registrerade begärde tillgång till de personuppgifter som behandlades av företaget, men Techno Security svarade inte på den registrerades begäran inom den frist som anges i GDPR, utan först efter att Garante inlett en utredning och ett sanktionsförfarande.

Garante ansåg att Techno Security brutit mot bestämmelserna om rätten till tillgång och skyldigheten att svara utan onödigt dröjsmål enligt artiklarna 12.3 och 15.1 GDPR, och dömde företaget att betala 1 000 euro i böter. Garante beslutade också att offentliggöra beslutet på sin webbplats för att öka medvetenheten om dataskyddsreglerna.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: Techno Security S.r.l.

Beslutsnummer: 9964995

Beslutsdatum: 2023-11-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.