Italien: T.S.M. bötfälls med 40 000 euro för överträdelse av registrerades rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt T.S.M. s.r.l. med 40 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 13, 15 och 21.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante då den registrerade inte haft möjlighet att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddsregler. Enligt den registrerade har T.S.M. utfört behandling av den registrerades personuppgifter utan att ha försett honom med nödvändig information. Vidare har T.S.M. underlåtit att svara på den registrerades förfrågningar om tillgång till personuppgifter och möjligheten att invända mot vidare behandling av företaget. Enligt Garante utgör detta överträdelser av artiklarna 13, 15 och 21.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: T.S.M. s.r.l.

Beslutsnummer: 9746068

Beslutsdatum: 2022-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.