Italien: T.S.M. bötfälls med 40 000 euro för överträdelse av registrerades rättigheter

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt T.S.M. s.r.l. med 40 000 euro för överträdelse av bland annat artiklarna 13, 15 och 21.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante då den registrerade inte haft möjlighet att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddsregler. Enligt den registrerade har T.S.M. utfört behandling av den registrerades personuppgifter utan att ha försett honom med nödvändig information. Vidare har T.S.M. underlåtit att svara på den registrerades förfrågningar om tillgång till personuppgifter och möjligheten att invända mot vidare behandling av företaget. Enligt Garante utgör detta överträdelser av artiklarna 13, 15 och 21.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: T.S.M. s.r.l.

Beslutsnummer: 9746068

Beslutsdatum: 2022-01-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.