Search
Close this search box.

Italien: Stay Over bötfälls med 10 000 euro för att ha sparat tidigare anställds e-postkonto

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Stay Over Srl med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Garante inlett en utredning efter ett klagomål från en enskild. Enligt den klagande har Stay Over behållit det e-postkonto som tilldelats den klagande, en tidigare anställd hos samma företag, aktivt för att hämta inkommande meddelanden för att säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten och för att skydda Stay Overs intressen i den rättsliga tvist som uppstått med den klagande. Den klagande påstod också att Stay Over begått överträdelser med avseende på Stay Overs sena och otillräckliga svar på den klagandes begäran om tillgång till uppgifter.

Med anledning av ovanstående och på grundval av de uppgifter som framkommit under utredningen konstaterade Garante att Stay Over inte informerat klaganden på ett adekvat sätt om den behandling av personuppgifter som utförts, även efter det att anställningsförhållandet mellan klaganden och samma företag hade upphört, på det e-postkonto som klaganden använde på samma företag. Garante konstaterade dessutom att den behandling av personuppgifter som utförs av ett företag i syfte att skydda företagets rättigheter i domstol måste hänvisa till pågående tvister eller situationer som föregår en rättstvist, inte till abstrakta och obestämda hypoteser om ett eventuellt skydd av rättigheter.

Garante påpekade slutligen att Stay Over svarat på den klagandes begäran om tillgång till uppgifter efter tidsfristen på en månad från mottagandet, utan att den klagande underrättats om företagets behov av att förlänga tidsfristen.

Mot bakgrund av ovanstående ansåg Garante att behandlingen i fråga varit olaglig och att den därmed stred mot artiklarna 5, 12, 13, 15 och 88 GDPR. Garante ålade Stay Over att betala 10 000 euro i böter och beordrade att beslutet skulle offentliggöras på myndighetens webbplats som en kompletterande sanktion.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 88 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Stay Over Srl

Beslutsnummer: 9809466

Beslutsdatum: 2022-07-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.