Search
Close this search box.

Italien: Spartan Gym bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning efter att ha filmat både kunder och anställda

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt A R.L Spartan Gym med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Spartan Gym installerat ett system med fyra kameror som kunde filma både kunder och anställda utan att informera dem eller följa de rättsliga kraven för arbetsplatskontroller.

Garante konstaterade att Spartan Gym agerat i strid mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (a) GDPR. Garante ansåg även att informationsskyltar om kamerornas behandling av personuppgifter saknades vilket utgör en överträdelse av artikel 13 GDPR.

Spartan Gym skickade in skrivelser till Garante och bifogade dokumentation som visade att de hade satt upp informativa skyltar om kamerorna, informerat de anställda om övervakningen och ansökt om tillstånd hos italiensk myndighet. Garante tog hänsyn till dessa åtgärder vid fastställandet av sanktionens belopp, men ansåg ändå att överträdelsen var allvarlig och inte kunde anses som mindre.

Garante beslutade även att offentliggöra sitt beslut på myndighetens webbplats för att öka medvetenheten om dataskyddsreglerna och för att uppfylla principerna om effektivitet, proportionalitet och avskräckning.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 57 GDPR, art. 83GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: A R.L Spartan Gym

Beslutsnummer: 9971417

Beslutsdatum: 2023-11-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.