Search
Close this search box.

Italien: Sky Italia bötfälls med ca 3,3 miljoner euro för olaglig direktmarknadsföring

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt fastighetsportalen Sky Italia S.r.l. med ca 3 296 326 miljoner euro för brott mot artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 7, 12.2, 14, 21, 28 och 29 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Garante genomfört en komplicerad utredning som inleddes efter dussintals rapporter och klagomål från personer som hävdat att de fått oönskade reklamsamtal och reklam-SMS både från Sky Italia direkt och via andra företags callcenter. Garante konstaterade under utredningen att reklamsamtalen gjorts utan att de registrerade fått tillräcklig information om exempelvis varifrån de personuppgifter som överförts till Sky Italia kommer ifrån enligt artiklarna 12.2 och 14 GDPR. Detta innebar enligt Garante att de registrerade inte har haft möjlighet att kontakta företaget som samlade in uppgifterna och invända mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR.

Garante konstaterade vidare att Sky Italia skulle ha hämtat in ett samtycke från de registrerade direkt innan företaget skickade några kommersiella erbjudanden. Enligt Garant använde Sky Italia istället förteckningar över uppgifter som företaget förvärvat från andra företag för direktmarknadsföringen, dessutom utan att kontrollera om personerna på företeckningen motsatt sig att bli kontaktade för marknadsföringsändamål innan direktmarknadsföringen genomfördes enligt artiklarna 6.1 och 7 GDPR.

Garante konstaterade slutligen att Sky Italia inte utsett leverantörerna av företeckningarna till personuppgiftsbiträden på ett korrekt sätt enligt artiklarna 28 och 29 GDPR.

Vid fastställandet av sanktionsavgifterna beaktade Garante som en försvårande omständighet att överträdelserna innebar ett “systematiskt” beteende som var förankrat i Sky Italias verksamhet, samt att företaget borde ha fått tillräcklig erfarenhet och kompetens för att fatta grundläggande beslut i enlighet med dataskyddsbestämmelserna på grund av sina löpande kontakter med myndigheten och sin långvariga närvaro på marknaden.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 14 GDPR, art. 21 GDPR, art. 28 GDPR, art. 29 GDPR

Sanktionsavgift: 3 300 000 euro

Mottagare: Sky Italia S.r.l.

Beslutsnummer: 9708780

Beslutsdatum: 2021-10-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.