Italien: Sjukhuset San Raffaele bötfälls med 70 000 euro för olagliga nyhetsbrev

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt sjukhuset Società Ospedale San Raffaele s.r.l. med 70 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (f) och 9 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Società Ospedale San Raffaele anmält två personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 33 GDPR till Garante. I båda fallen har Società Ospedale San Raffaele skickat nyhetsbrev via en öppen distributionslista. Società Ospedale San Raffaele fick dock kännedom om bristerna först efter att mottagarna av nyhetsbreven anmält händelsen till sjukhuset.

I det första fallet skickades ett nyhetsbrev till 499 patienter på neurologiavdelningen. I 321 fall innehöll e-postadresserna patienternas namn och i 46 andra fall namn på vårdare eller familjemedlemmar. De återstående 132 adresserna hade inga namnuppgifter.

Det andra fallet gällde ett nyhetsbrev till 90 patienter på avdelningen för transplantation och metabolisk bariatrisk kirurgi. Även här kunde 75 patienter eller deras vårdgivare eller familjemedlemmar identifieras med hjälp av e-postadressen. För de återstående 15 adressaterna fanns inget namn.

Garante ansåg att de båda fallen utgjorde ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GPDR. Enligt Garante ledde detta också till att hälsouppgifter lämnats ut till tredje part, eftersom det varit möjligt att genom målgruppen för nyhetsbreven läsa ut att mottagarna behandlades på avdelningarna. Detta strider enligt Garante mot förbudet om behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Società Ospedale San Raffaele s.r.l.

Beslutsnummer: 9779057

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.