Italien: Sjukhus bötfälls med 7 000 euro för olagligt utlämnande av patientuppgifter till tredje part

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt sjukhuset ASST dei Sette Laghi med 7 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att sjukhuset, i enlighet med artikel 33 GDPR, anmält en personuppgiftsincident som gällde delning av en digital kopia av en patientjournal till en obehörig person genom att sjukhuset av misstag lagt en CD/DVD i fel patients patientjournal.

Garante ansåg att sjukhuset överlämnat personuppgifter om en registrerads hälsa till en obehörig tredje part, i strid med principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR, kraven vid behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 GDPR, samt med skyldigheterna i fråga om säkerhet vid behandling enligt artikel 32 GDPR.

Mot bakgrund av de fastställda omständigheterna beslutade Garante att bötfälla sjukhuset med 7 000 euro. Vid kvantifieringen av bötesbeloppet ansåg Garante bland annat att sjukhuset redan vidtagit åtgärder för att minska sannolikheten för att samma fel skulle upprepas igen. Garante beordrade även att beslutet som en kompletterande påföljd skulle offentliggöras på myndighetens webbplats.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 7 000 euro

Mottagare: ASST dei Sette Laghi

Beslutsnummer: 9781947

Beslutsdatum: 2022-05-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.