Italien: Sjukhus bötfälls med 15 000 euro för felaktig användning av bokningsportal

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt sjukhuset Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma med 15 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (f), 13, 25 och 32 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante om påstått brott mot GDPR i samband med användning av sjukhusets bokningsportal för specialistvård. För att boka en tid i bokningsportalen var den registrerade tvungen att fylla i ett onlineformulär där olika personuppgifter begärdes.

Enligt Garante har sjukhuset inte implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen enligt artiklarna 25 och 32 GDPR. Därutöver har sjukhuset inte uppfyllt sina informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR, eftersom sjukhuset inte på ett korrekt sätt informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter vid tidpunkten för insamlingen.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma

Beslutsnummer: 9591223

Beslutsdatum: 2021-04-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.