Italien: Servizio Idrico Integrato bötfälls med 15 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder på webbplats

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. med 15 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige drivit en webbplats där personuppgifter behandlades utan att använda ett SSL-formulär. Garante konstaterade att användningen av ett SSL-formulär är nödvändig för personuppgifternas säkerhet.

Garante drog därför slutsatsen att den personuppgiftsansvarige underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, och därmed agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet enligt 5.1 (f) GDPR och säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

Beslutsnummer: 9817058

Beslutsdatum: 2022-10-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.