Italien: Scanshare får 60 000 euro i böter för otillräcklig säkerhet

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali har bötfällt Scanshare s.r.l. med 60 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 6, 9 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att sjukhuset Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Antonio Cardarelli’ olagligt avslöjat personlig information om deltagare i en offentlig tävling online (lär mer om detta här). Bakgrunden var ett konfigurationsfel där en lista över de individuella koder som tilldelats deltagarna tillfälligt gjorts tillgänglig på plattformen, vilket gav obehöriga tillgång till dokument innehållandes personuppgifter som deltagarna skickat in.

Enligt Garante hade sjukhuset inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i samband med behandlingen enligt artikel 32 i GDPR, något som Scanshare i egenskap av anlitat personuppgiftsbiträde, var ansvarig för. Granate bötfällde därför företaget för brott mot artiklarna 5.1 (a), 6, 9 och 32 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 60 000 euro

Mottagare: Scanshare s.r.l.

Beslutsnummer: 9461321

Beslutsdatum: 2020-09-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.