Italien: Scanshare bötfälls med 10 000 euro för olaglig webbplublicering

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Scanshare S.r.l. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 28.2 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår bland annat att region Toscana anmält ett dataintrång till Garante i enlighet med artikel 33 GDPR. Region Toscana uppgav i anmälan att den av misstag publicerat personuppgifter om 3 548 sökande till tjänster som administrativa assistenter genom att Scanshare, i egenskap av region Toscanas personuppgiftsbiträde, av misstag publicerat en webbadress (URL) vilket gjort att samtliga personuppgifter och testresultat blivit offentligt tillgängliga. Uppgifterna gällde information som de sökande delat med sig av som en del av ett förvalstest för ansökan.

Mot bakgrund av det inträffade ansåg Garante att Scanshare, som fått i uppdrag att organisera urvalstestet, brutit mot artiklarna 28.2 och 32 GDPR och bötfällde företaget med 10 000 euro.

Även region Toscana bötfälldes för händelsen (läs mer om detta här).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 28 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Scanshare S.r.l.

Beslutsnummer: 9754332

Beslutsdatum: 2022-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.