Italien: San Severo kommun bötfälls med 10 000 euro för olaglig publicering av anställdas löner

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt San Severo kommun med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd vid San Severo kommun lämnat in ett klagomål över att kommunen publicerat tre beslut på sin webbplats med listor över cirka 140 anställdas namn, kategori, position och bonus baserat på individuell prestation.

San Severo kommun hävdade att publiceringen var ett misstag och att de vidtagit åtgärder för att anpassa sig till GDPR och skydda de anställdas integritet.

Garante konstaterade att San Severo kommun brutit mot GDPR och nationell lagstiftning genom att sprida personuppgifter utan en lämplig rättslig grund enligt artiklarna 5.1 (a), (c) och 6.1 (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: San Severo (FG) kommun

Beslutsnummer: 9940457

Beslutsdatum: 2023-10-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.