Italien: Salvator Mundi International Hospital bötfälls med 60 000 euro för att ha krävt grönt pass för covid-19

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Salvator Mundi International Hospital s.r.l. med 60 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att sjukhuset Salvator Mundi International Hospital begränsat tillgången till sina tjänster till personer som visar att de vaccinerats, återhämtat sig eller testat negativt för covid-19, genom att begära ett grönt pass för covid-19.

Garante ansåg att detta var en olaglig och diskriminerande behandling av personuppgifter, eftersom det inte fanns någon rättslig grund för att begära ett grönt pass för hälsoändamål efter att pandemin upphört. Sjukhuset hade därför gjort sig skyldigt till överträdelser av artiklarna 5.1 (a), 5.1 (b) och 9 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 60 000 euro

Mottagare: Salvator Mundi International Hospital s.r.l.

Beslutsnummer: 9946369

Beslutsdatum: 2023-09-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.