Italien: Restaurangen Ekss bötfälls med 2 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt restaurangen Ekss s.r.l. med 2 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Ekss drivit den numera stängda restaurangen Swuami i Rom. Efter ett tips från polisen konstaterade Garante att restaurangen haft två bevakningskameror i bruk utan att informera de registrerade om övervakningen med lämpliga skyltar. Enligt Garante har restaurangen brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR. Restaurangen har inte heller informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Ekss s.r.l.

Beslutsnummer: 9779082

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.