Italien: Restaurangen Ekss bötfälls med 2 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt restaurangen Ekss s.r.l. med 2 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Ekss drivit den numera stängda restaurangen Swuami i Rom. Efter ett tips från polisen konstaterade Garante att restaurangen haft två bevakningskameror i bruk utan att informera de registrerade om övervakningen med lämpliga skyltar. Enligt Garante har restaurangen brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR. Restaurangen har inte heller informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Ekss s.r.l.

Beslutsnummer: 9779082

Beslutsdatum: 2022-04-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.